Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Szósty rocznik uczniów rozpoczął naukę pływania

17.10.2018

Już po raz szósty uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica mają możliwość wzięcia udziału w lekcjach nauki pływania w ramach programu sportowego „Umiem pływać”. Program zakłada systematyczny,  powszechny i bezpłatny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach nauki pływania.

W tym roku jest to druga edycja Programu, ponieważ docelowo od 2019 r. objęci nauką pływania mają być uczniowie klas II szkół podstawowych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy i Miasta Drzewica. Gmina na realizację programu w 2018 roku pozyskała środki zewnętrzne w kwocie ponad 45 tys. zł. Operatorem wojewódzkim zadania jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi.

Tym razem do Programu zostało zgłoszonych 71 z 74 całej populacji uczniów klas trzecich. Do projektu zgłoszono uczniów SP w Drzewicy (30 osób), SP w Brzustowcu (4), SP w Radzicach Dużych (21), SP w Idzikowicach (7) i SP w Domasznie (9). Każdy z rodziców/opiekunów prawnych był zobowiązany skonsultować się z lekarzem i złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka do udziału w zajęciach. Po zebraniu oświadczeń oraz podpisaniu umów z poszczególnymi stronami programu, 15 października 2018 r. rozpoczęła się jego realizacja.

W tej edycji Programu wszystkie zajęcia odbywają się na pływalni przy Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze i są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Gmina Drzewica dodatkowo zapewnia obecność opiekunów. Do końca listopada każdy uczeń zrealizuje 20-godzinny cykl zajęć wg treści programowych otrzymanych od operatora wojewódzkiego.

Podobnie jak w ubiegłych latach, po zakończeniu realizacji Programu, rozegrane zostaną Mistrzostwa Gminy Drzewica w pływaniu.

W załączeniu znajduje się harmonogram wyjazdów na basen oraz treści programowe zadania. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji harmonogramu, o czym niezwłocznie zastaną poinformowane zainteresowane strony.

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie Programu „Umiem pływać” prosimy o kontakt z Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Drzewicy, tel. 48 375 5221