Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Susza 2018

09.07.2018

Zawiadamiam, że na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi monitoring suszy rolniczej dla obszaru Polski.  W trzecim okresie raportowani tj. od 11kwietnia do 10 czerwca 2018 roku stwierdzono wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Zgodnie z tym monitoringiem tegoroczną suszą dotknięty został również teren Gminy i Miasta Drzewica. Zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw:

  • zbóż ozimych –na glebach kategorii I, II
  • zbóż jarych- na glebach kategorii I,  II
  • rośliny strączkowe –na glebach kategorii I, II
  • łąki –na glebach kategorii I, II

W związku z powyższym informuję mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica o możliwości składania wniosków o  oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ( suszy ).

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w terminie do 16 lipca 2018r.

 

                                                          Burmistrz

                                                       Gminy i Miasta w Drzewicy

                                                          (-) Janusz Reszelewski


Z A W I A D O M I E N I E

 

Urząd Gminy i Drzewicy zawiadamia, że wnioski o oszacowanie szkód  w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy należy składać   w terminie do 16 lipca 2018r.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać na stronach internetowych urzędu: www.bip.drzewica.pl, www.drzewica.pl lub w Urzędzie  Gminy i Miasta  w Drzewicy w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami   / pokój 22 / w godzinach pracy urzędu.

Do wniosku należy załączyć wydruk złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2018.

 

                                                                                                  Burmistrz

                                                                                     Gminy i Miasta w Drzewicy

                                                                                       (-) Janusz Reszelewski