Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Strażackie podsumowanie 2022 roku w Gminie Drzewica

30.01.2023
W niedzielę, 29 stycznia 2023 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Drzewicy. Druhowie podsumowali ubiegłoroczną działalność OSP oraz podzielili się opłatkiem.

Zebranie z udziałem kilkudziesięciu strażaków miało miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Przy stole prezydialnym zasiedli: Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Drzewicy Janusz Reszelewski, Gminny Komendant ZOSP RP w Drzewicy Marian Kalużny oraz goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie kpt. Krzysztof Juszczak i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie Andrzej Urbańczyk.

Święty Florian dla Prezesa

Spotkanie rozpoczęło się od miłej uroczystości uhonorowania Burmistrza Janusza Reszelewskiego, który funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Drzewicy pełni już dwadzieścia lat. Z okazji jubileuszu Prezes otrzymał statuetkę Świętego Floriana – patrona strażaków, do której dołączono liczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania za dwie dekady owocnej pracy na rzecz rozwoju jednostek OSP z terenu Gminy Drzewica.

Podsumowanie roku

Robocza część posiedzenia stała pod znakiem podsumowań ubiegłorocznej działalności Oddziału. Sprawozdanie merytoryczne złożył Gminny Komendant Marian Kalużny, natomiast kwestie finansowe omówił Prezes Janusz Reszelewski.

Dla strażaków ochotników rok 2022 był bardzo pracowity. Nasi druhowie uczestniczyli w 220 akcjach ratowniczych. Co ważne, do akcji wyjeżdżały wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Drzewica. Najwięcej pracy mieli strażacy OSP w Drzewicy, którzy brali udział w 105 akcjach ratowniczo-gaśniczych (rekordowa statystyka w skali całego Powiatu Opoczyńskiego). Najgroźniejszymi zdarzeniami były majowy pożar lasu w Domasznie (gaszenie trwało ponad trzy doby) oraz pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego na Skale w Drzewicy (strażacy uratowali dwie osoby).

Trzeba podkreślić wielkie zaangażowanie druhów w działania mające na celu pomoc obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy. Strażacy z Gminy Drzewica wspierali zbiórkę „Solidarni z Ukrainą”, pomagali w przygotowaniach gminnych obiektów do przyjęcia uchodźców wojennych oraz przekazali sprzęt ratowniczo-gaśniczy swoim ukraińskim kolegom.

W czerwcu na stadionie MGKS Drzewica rozegrano gminne zawody sportowo-pożarnicze z udziałem rekordowej ilości 19 drużyn. W kolejnym miesiącu zwycięskie drużyny seniorskie wzięły udział w zawodach powiatowych w Białaczowie. Męska drużyna OSP w Drzewicy wywalczyła trzecie miejsce, natomiast kobieca drużyna OSP w Domasznie była w swojej kategorii czwarta.

Nie brakowało kursów i szkoleń.  Sześciu strażaków ukończyło kurs podstawowy, pięciu kurs dowódców, a jedenastu szkolenie bhp. Szesnastu  druhów przeszło recertyfikację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast kilkudziesięciu badania lekarskie uprawniające do udziału w akcjach.

Dokonano kolejnych zakupów sprzętu ratowniczo-gaśniczego, wyposażenia i umundurowania strażaków. Zakupy realizowano ze środków Gminy Drzewica oraz z kilku źródeł zewnętrznych, m.in. z Komendy Głównej PSP czy też Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aż 79 druhów (najwięcej w powiecie) otrzymało dodatek ratowniczy.

Jeśli zaś chodzi o gminne nakłady na działalność OSP, ubiegłoroczne wydatki zamknęły się kwotą prawie 550 tys. zł. Warto zaznaczyć, że decyzją Rady Miejskiej w Drzewicy zwiększono ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych do 20 zł za godzinę.

Absolutorium i podziękowania

Działalność Zarządu Oddziału spotkała się z aprobatą wszystkich delegatów, czego dowodem jednogłośnie przyznane absolutorium za 2022 rok. Zebranie zatwierdziło również wysokość rocznej składki członkowskiej dla jednostek OSP oraz harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych we wszystkich jedenastu strażach. Kampania sprawozdawcza ruszy 18 lutego i potrwa do 5 marca 2023 r.

Końcową część zebrania zdominowały dyskusje w sprawach różnych oraz podziękowania dla strażaków ochotników za ich poświęcenie, odwagę i codzienną gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Opłatek w strażnicy

Po zrealizowaniu roboczego porządku obrad druhowie wzięli udział w spotkaniu opłatkowo-noworocznym z udziałem ks. Michała Kopcińskiego z Parafii pw. Św. Łukasza w Drzewicy. Uroczystość zorganizowana w strażnicy OSP w Drzewicy stanowiła okazję do podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie noworocznych życzeń oraz strażackiej integracji przy obiedzie.

Obszerną galerię zdjęć zamieszczamy na facebookowym profilu Gminy Drzewica.