Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 30 marca 2023
Imieniny: Amelii, Dobromira i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Sesja absolutoryjna

19.06.2015

W dniu 18 czerwca 2015 roku odbyła się VIII Sesja Rady Gminy i Miasta Drzewica

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Drzewica Marian Kalużny.

Głównym tematem obrad było złożenie przez Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Janusza Reszelewskiego rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała:

 • sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok,
 • oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy w związku z wykonaniem budżetu Gminy i Miasta za 2014 rok.

Rada Gminy i Miasta w Drzewicy podjęła niżej wymienione uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Gminy i Miasta w   Drzewicy za 2014 rok;
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Samorządowej Gminy i Miasta w Drzewicy za 2014 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Drzewicy za 2014 rok;
 • udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Absolutorium zostało udzielone jednomyślnie 14 głosami „za”.

Ponadto podjęto kolejne uchwały w sprawie: 

 • zmian w budżecie;
 • wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2015-2020;
 • przekazania środków finansowych dla policji w 2015 roku;
 • określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej „ Zielone Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową;
 • wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Zakościele;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Werówka, Strzyżów i Radzice Duże;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże i Świerczyna;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna;
 • zatwierdzenia projektu systemowego „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica”;
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego;
 • udzielenia dotacji celowej dla PKP SA na realizację zadania „Remont wiaduktów drogowych zlokalizowanych w Gminie Drzewica”.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie 14 głosami „za”.