Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Rządowe dofinansowanie na remont drogi w Dąbrówce

20.07.2023

Miło nam poinformować, że kolejna inwestycja infrastrukturalna Gminy Drzewica została objęta dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok. W ramach dodatkowego naboru pozyskaliśmy wsparcie na remont drogi gminnej w Dąbrówce.

Drugi tegoroczny nabór z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pula środków 1 mld zł) dotyczył wyłącznie zadań remontowych na drogach lokalnych. W skali kraju objął dofinansowaniem 1.463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1.042 gminne.

Na terenie Województwa Łódzkiego (pula środków 59,9 mln zł) wsparcie uzyskało 90 zadań: 23 powiatowe i 67 gminnych, co pozwoli na wyremontowanie 132 km dróg: 49 km powiatowych i 83 km gminnych.

Bardzo nas cieszy, że z rządowego dofinansowania ponownie skorzysta Gmina Drzewica. Na remont fragmentu drogi gminnej nr 107067E w Dąbrówce otrzymaliśmy 133.208,00 zł, co stanowi 55% szacowanych kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Modernizacja w Dąbrówce dotyczy odcinka o długości 225 metrów – od drogi powiatowej nr 3109E Drzewica - Radzice Małe w kierunku budynków produkcyjnych. Jej celem będzie poprawa stanu nawierzchni asfaltowej jezdni oraz poboczy i zjazdów na posesje.

Zakres rzeczowy zadania obejmie m.in.: frezowanie nawierzchni na zimno, wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej, ułożenie siatki wzmacniającej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego, budowę zjazdów do posesji z masy asfaltowej, a także wykonanie odwodnienia spadkami nawierzchni.

Dodajmy, że w ramach dodatkowego naboru wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok otrzymał również Powiat Opoczyński, który zrealizuje m.in. remont drogi powiatowej nr 3108E w Krzczonowie. Gmina Drzewica będzie partycypować w kosztach tego zadania. Na mocy współpracy z Powiatem zadeklarowała sfinansowanie części wkładu własnego do inwestycji w Krzczonowie.