Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 4 marca 2021
Imieniny: Adrianny, Kazimierza i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Rusza głosowanie w ramach „Grantu Obywatelskiego 2021”

15.01.2021

 

 


 

Z 31 projektów obywatelskich złożonych przez mieszkańców Gminy Drzewica w ramach inicjatywy „Grant Obywatelski 2021”,  pozytywną weryfikację przeszło 26 propozycji, z których 11 jest już pewna realizacji, a 15 zostanie objętych publicznym głosowaniem, które rozpocznie się 18 stycznia. Pula środków do rozdysponowania wynosi łącznie 200.000 zł.

Projekty, które spełniły wymogi formalne, zostały dopuszczone  do drugiego etapu konsultacji, a więc publicznego głosowania. Głosowanie w formie tradycyjnej (na karcie do głosowania, dostępnej w Urzędzie Miejskim w Drzewicy oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.drzewica.pl/sites/default/files/pliki/BObywatelski/karta_do_glosowania_go2021.pdf)  oraz elektronicznej (za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej Gminy Drzewica) zostanie przeprowadzone w dniach 18-29 stycznia 2021 roku.

UWAGA! Głosowanie odbywać się będzie tylko w miejscowościach, gdzie pozytywnie zweryfikowano więcej niż jeden projekt, tj.: Drzewica (8 projektów), Strzyżów (3 projekty), Werówka (2 projekty) i Trzebina (2 projekty). W związku z tym zatwierdzone projekty z pozostałych miejscowości uzyskały rekomendację do realizacji z pominięciem głosowania.

Prawo do głosowania przysługuje każdemu mieszkańcowi Gminy Drzewica - z zachowaniem zasady, że:

1) każdy mieszkaniec miasta Drzewica może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie miasta Drzewica;

2) każdy mieszkaniec sołectwa może oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski, który będzie realizowany na terenie tego sołectwa.

Lista projektów, które uzyskają kolejno największą liczbę punktów w danej puli (największe poparcie mieszkańców), zostanie ustalona poprzez zsumowanie głosów ważnych oddanych na każdy z projektów. Wyniki głosowania poznamy w terminie do 12 lutego 2021 roku.

Zadania, które otrzymają największe poparcie, zostaną zaproponowane do realizacji w Budżecie Gminy Drzewica na 2021 rok. W przypadku, gdy zwycięski projekt nie wyczerpie puli środków, do realizacji proponowany będzie następny z listy projekt, którego łączne koszty nie przekraczają dostępnych środków finansowych.

Wszelkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy pod linkiem: https://www.drzewica.pl/page/bud%C5%BCet-obywatelski

LISTA PROJEKTÓW OBYWATELSKICH

DOPUSZCZONYCH DO DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (GŁOSOWANIA) W RAMACH INICJATYWY „GRANT OBYWATELSKI 2021”

Miejsce realizacji projektu

Numer projektu

Nazwa projektu

DRZEWICA

1

KOLOROWY PLAC ZABAW LAS.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do rekreacji dla dzieci i młodzieży. Dotyczy budowy placu zabaw na terenie Os. Bolesława Chrobrego.

2

KSIĄŻKA – ALBUM O HISTORII ŁOWIECTWA W DRZEWICY.

Projekt zakłada wydanie albumu ukazującego historię Drzewicy
i drzewiczan związaną z łowiectwem, w oparciu o materiały zgromadzone przez Koło Łowieckie „Gerlach” w Drzewicy.

3

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA REKREACYJNO-SPORTOWE.

Międzypokoleniowe spotkania rekreacyjno-sportowe to cykl eventów propagujących aktywność fizyczną wśród dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych, w różnych dziedzinach sportu,
m.in.: Speed-Ball. 

4

POWSZECHNY DOSTĘP DO URZĄDZEŃ RATUJĄCYCH ŻYCIE (DEFIBRYLATOR AED).

Projekt zakłada zakup dwóch zautomatyzowanych defibrylatorów AED ZOLL 3. Urządzenia zostaną umieszczone na budynkach strażnicy OSP Drzewica oraz w Urzędzie Miejskim w Drzewicy.

5

PRZYSZŁA PORA NA OGRÓD DLA SENIORA.

Celem projektu jest wykonanie remontu ogrodzenia oraz budowa ogrodu na potrzeby starszych osób oraz osób z niepełnosprawnością przy budynku placówek wsparcia dziennego tj.: Dziennego Domu „Senior+”, Klubu Seniora, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy.

6

QUEST TURYSTYCZNY O TEMATYCE SPORTOWEJ.

W ramach zadania planowane jest zorganizowanie szkolenia
a następnie stworzenia questu w Drzewicy o tematyce sportowej
w tym kajakowej.

7

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA OS. MIESZKA I-GO.

Projekt zakłada rozbudowę oświetlenia w parku na Os. Mieszka I. Dotyczy montażu 10 nowych lamp (oprawa oświetleniowa parkowa typu LED) wraz z okablowaniem.

8

„ZASŁUCHAJ SIĘ W DRZEWICY” – AUDIOBOOK MONOGRAFII DRZEWICY.

Projekt zakłada przygotowanie nagrania lektorskiego – audiobooka publikacji z roku 2009 – „Drzewica. Szkice z dziejów miasta” wydanego przez Urząd Gminy i Miasta Drzewica.

STRZYŻÓW

9

PIKNIK RODZINNY.

Zadanie polega na organizacji pikniku rodzinnego w miejscowości Strzyżów. W ramach projektu przewidziano m.in.: mecz piłki nożnej, zawody sportowe oraz stoisko degustacyjne.

10

RODZINNY RAJD ROWEROWY.

Projekt dotyczy organizacji rajdu rowerowego dla mieszkańców Strzyżowa po terenie Gminy Drzewica zakończonego ogniskiem.
W ramach zadania przewidziano konkursy wraz z nagrodami.

11

WYCIECZKA JEDNODNIOWA.

Projekt polega na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki autokarowej do Krakowa lub Kazimierza Dolnego dla mieszkańców Strzyżowa.

TRZEBINA

12

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY DLA TRZEBINY.

Celem realizacji projektu jest utworzenie obustronnego przystanku autobusowego wzdłuż drogi gminnej wiodącej z Trzebiny do Krzczonowa (Jabłony).

13

WYPOSAŻENIE KUCHNI PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W ZMYWARKĘ NACZYŃ. TABLICE INFORMACYJNE NA POSZCZEGÓLNE DZIELNICE.

Projekt zakłada doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej w Trzebinie w zmywarkę do naczyń. Dotyczy także zakupu i instalacji dwóch tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa.

WERÓWKA

14

AKTYWNI SPORTOWO.

Projekt zakłada zakup sprzętu do ćwiczeń dla seniorów oraz meble ogrodowe do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Werówce.

15

WYCIECZKA JEDNODNIOWA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE MIESZKAŃCÓW WSI WERÓWKA.

Celem realizacji projektu jest jednodniowa wycieczka autokarowa
z wyżywieniem w Góry Świętokrzyskie. W programie zwiedzanie
m.in.: Muzeum Wsi Kieleckiej, jaskinia Raj i Zamek Królewski, starówka w Sandomierzu, Zamek Krzyżtopór.

 

LISTA PROJEKTÓW OBYWATELSKICH REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI

Z POMINIĘCIEM DRUGIEGO ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (GŁOSOWANIA) W RAMACH INICJATYWY „GRANT OBYWATELSKI 2021”

 

Lp.

Miejsce realizacji

Tytuł zadania

1

IDZIKOWICE

Siłownia zewnętrzna w Idzikowicach.

2

RADZICE MAŁE

Altana dla mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Radzicach Małych.

3

BRZUSTOWIEC

Utwardzenie drogi wzdłuż torów kolejowych.

4

KRZCZONÓW

Utworzenie przestrzeni aktywności fizycznej – montaż urządzeń siłowni plenerowej.

5

JELNIA

Budowa zakątka rekreacyjnego przy świetlicy w Jelni.

6

RADZICE DUŻE

Odnowa elewacji na budynku OSP Radzice.

7

ŻARDKI

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żardki.

8

BRZUZA

Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzuza.

9

DĄBRÓWKA

Dzień Dziecka dla mieszkańców wsi Dąbrówka.

10

ZAKOŚCIELE

Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Zakościele.

11

ŚWIERCZYNA

Spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Świerczyna.