Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 26 lutego 2020
Imieniny: Bogumiła, Eweliny i Mirosława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Rozstrzygnięto II edycję „Drzewickich Grantów Oświatowych”

22.12.2017

22 grudnia 2017 r. przyznane zostały „Drzewickie Granty Oświatowe” (DGO).

 

Spośród 21 złożonych wniosków, komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 72/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy, rekomendowała do dofinansowania 16 wniosków na łączną kwotę 51 643,66 zł. W realizację grantów zaangażowanych będzie 27 nauczycieli z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Drzewica. Zajęcia w ramach II edycji DGO będą się odbywały w okresie od stycznia do czerwca 2018 r.

 

Dofinansowaniem objęte zostały wnioski, które:

-        w wymiarze indywidualnym, szkolnym i lokalnym przynoszą pozytywne rezultaty,

-        prezentują szczególne walory merytoryczne i organizacyjne,

-        wykraczają zasięgiem działania poza poziom placówki (środowisko lokalne, województwo, kraj),

-        przygotowują dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz rozwijają ich zainteresowania i twórczość własną,

-        opierają się na współpracy z zewnętrznymi partnerami, takimi jak: szkoły i placówki oświatowe, instytucje, stowarzyszenia,

-        obejmują różnorodne formy aktywności i metody pracy, m.in. festiwale, przeglądy, turnieje, konkursy, warsztaty,

-        są alternatywną propozycją zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 

            Na początku stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkół oraz z nauczycielami, którzy zaangażowani będą w realizację DGO.

Przypomnijmy, że DGO finansowane są z budżetu Gminy i Miasta Drzewica na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały budżetowej Rady Gminy i Miasta Drzewicy z rezerwy celowej budżetu.

Informacja o postępach w realizacji poszczególnych DGO dostępna będzie na stronach internetowych zainteresowanych szkół podstawowych.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali wnioski na drugą edycję konkursu i gratulujemy laureatom. Uczniowie od stycznia będą mogli wziąć udział w bardzo interesujących zajęciach pozalekcyjnych o charakterze naukowym, artystycznym, sportowym, rekreacyjnym i integracyjnym.

Poniżej prezentujemy listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

Załącznik: