Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Rewia Sztuki Ludowej „Drzewica 2019”

29.10.2019

W niedzielę, 27 października 2019 roku w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbyła się piąta edycja przeglądu kół gospodyń wiejskich działających na terenie Gminy Drzewica pt. „Rewia Sztuki Ludowej - Drzewica 2019”.

W wydarzeniu wzięło udział siedem kół: KGW w Strzyżowie, KGW w Radzicach Dużych, KGW w Dąbrówce, KGW w Domasznie, KGW w Idzikowicach, KGW w Zakościelu oraz Stowarzyszenie „Moje Tradycje i Innowacje” w Żardkach. Zgodnie z regulaminem przeglądu każde koło było zobowiązane do przygotowania stoiska z tradycyjną potrawą oraz scenki z życia dawnej wsi. Stoisko wystawiennicze oraz występ artystyczno-estradowy oceniała komisja w składzie: dr Ewa Sławińska-Dahlig reprezentująca Łódzki Dom Kultury, dr Piotr Czepas reprezentujący Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, dr Damian Kasprzyk reprezentujący Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, dr Marcin Piotrowski reprezentujący Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Aleksandra Żytnica reprezentująca Muzeum Wsi Radomskiej, Halina Świątek reprezentująca Muzeum Regionalne w Opocznie, Michał Adam Pająk reprezentujący Gminny Ośrodek Kultury w Rokicinach oraz kulturoznawca Krzysztof Waldemar Kowalski.

Rewia rozpoczęła się od oceny przygotowanych potraw, której towarzyszyła dogłębna analiza składników oraz sposobu przygotowania. Część widowiskową zainaugurował swoim występem Zespół Ludowy „Znad Drzewiczki”, który od 18 lat działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Odrzywole.

Powitania gości oraz oficjalnego otwarcia „Rewii Sztuki Ludowej - Drzewica 2019” dokonał Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski. W swoim wystąpieniu przypomniał, że Rewia jest świętem tradycji, obyczajów i obrzędów wywodzących się z dawnej wsi, które stanowią kolebkę naszej kultury. Podkreślił również, że dzięki scenkom przygotowanym przez koła gospodyń wiejskich przenosimy się do czasów naszych przodków.

W dalszej części głos zabrali goście: Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Dyrektor Łódzkiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Janusz Ciesielski oraz Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opocznie Maria Witkowska.

Prezentacje widowisk rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich w Zakościelu, które zaprezentowało scenkę „Oczepinowi przebierańcy”. Prace polowe związane z suszeniem siana przedstawiło Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce. Stowarzyszenie „Moje Tradycje i Innowacje” w Żardkach zaprezentowało swaty, a obrzęd weselny polegający na zbieraniu na kucharkę, odegrało Koło Gospodyń Wiejskich w Domasznie. Jako kolejne zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżowie, które ubijało w beczce świeżo szatkowaną kapustę. Scenkę darcia pierza w jednej z wiejskich chat przedstawiło Koło Gospodyń Wiejskich w Idzikowicach. Ostatnie zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Radzicach Dużych, które odegrało scenkę związaną z przygotowaniami do Zielonych Świątek. Wszystkim grupom akompaniament zapewnił Michał Chałubiński z Trzebiny.

W trakcie narady komisji, na scenie RCK wystąpili: śpiewak ludowy Stanisław Pyzik z Domaszna w towarzystwie gospodyń wiejskich z Domaszna oraz  Zespół „Lilia”, który porwał publiczność do tańca.

Podsumowanie piątej edycji przeglądu kół gospodyń wiejskich należało do przewodniczącego komisji dr. Marcina Piotrowskiego, który podkreślił wysoki poziom wszystkich prezentacji, wobec czego komisja postanowiła przyznać równorzędne nagrody wszystkim zespołom biorącym udział w przeglądzie. Prezes DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski wyróżnił Koło Gospodyń Wiejskich w Strzyżowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Radzicach Dużych za udział we wszystkich pięciu edycjach przeglądu.  Z kolei podziękowania za zorganizowanie wydarzenia otrzymał od Kół Gospodyń Wiejskich pomysłodawca Rewii Sztuki Ludowej w Drzewicy, Prezes DCW „Ofiarna dłoń” Dominik Niemirski.

Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu ze strony Samorządu Województwa Łódzkiego, Gminy Drzewica oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawował: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury Monika Matusiewicz. Wydarzenie w mediach promowali: Dziennik Łódzki, Radio Plus Radom, Gość Niedzielny Radom oraz Tygodnik Opoczyński.

Rewia Sztuki Ludowej w Drzewicy kolejny raz podbiła serca etnografów i publiczności. Wydarzenie wyrasta na najważniejszą imprezę folklorystyczną w regionie.