Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 19 października 2020
Imieniny: Michaliny, Michała i Piotra
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Remont na ulicy Fabrycznej w Drzewicy - raport

25.09.2020

Trwa realizacja drugiego zadania inwestycyjnego Gminy Drzewica, dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020 – „Remontu drogi gminnej na ulicy Fabrycznej w Drzewicy”. Wartość inwestycji wynosi ponad 270 tys. zł.

Remont drogi na ulicy Fabrycznej prowadzony jest na długości 295 m (odcinek od ulicy Zdrojowej do toru kajakowego). Zakłada ułożenie nowych nawierzchni na jezdni o szerokości od 5,3 m 6,0 m (warstwy ścieralnej i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego) oraz na chodniku o zmiennej szerokości do 1,5 m (nawierzchni z kostki brukowej betonowej), a także modernizację zjazdów indywidualnych do posesji.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

* frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej (366,8 m2)

* ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (884 m2)

* rozebranie krawężników (562 m)

* rozebranie obrzeży (476 m)

* mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej (3668 m2)

* wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (183,4 t)

* wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm (1834 m2)

* ustawienie krawężników 15x30 (562 m)

* ustawienie obrzeży (476 m)

* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grub. 8 cm (884 m2)

* wykonanie oznakowania poziomego (72 m2)

* wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace realizowane są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Zaskórski i Wspólnicy" z Gielniowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się w październiku.

Gminna inwestycja ma wartość 271.143,78 zł, przy czym 80% kosztów kwalifikowalnych zostanie pokryte ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020.

 1.	Na zdjęciu remontowana ul. Fabryczna oraz pracujący na niej robotnicy 1.	Na zdjęciu remontowana ul. Fabryczna oraz pracujący na niej robotnicy1.	Na zdjęciu remontowana ul. Fabryczna oraz pracujący na niej robotnicy 1.	Na zdjęciu remontowana ul. Fabryczna oraz pracujący na niej robotnicy