Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 30 września 2023
Imieniny: Geraldy, Honoriusza i Wery
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Radzili w Drzewicy

25.10.2022
We wtorek, 25 października 2022 roku odbyła się pięćdziesiąta pierwsza sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Radni przyjęli pięć uchwał i zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

Pierwsza część obrad przebiegła pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Obszerna informacja obejmowała okres od 29 września do 25 października 2022 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Ogłoszono przetargi

* 5 października ponownie ogłoszono przetarg na „Zakup energii elektrycznej do grupy zakupowej „Drzewica”. Termin składania ofert: 8 listopada br.

* 14 października ogłoszono przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2023”. Termin składania ofert: 14 listopada br.

* Z uwagi na istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia postępowania pytania, jakie wpłynęły do przetargu na „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica”, przesunięto termin składania ofert z 17 na 26  października br.

Ogłoszono zapytanie ofertowe

* 24 października ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę parkingu przed budynkiem OSP w Radzicach Dużych”.

Przeprowadzono przetargi

* 3 października przeprowadzono przetarg na  „Dostawę serwerów wraz  z gwarancją oraz oprogramowaniem Microsoft lub równoważnym wraz  z usługą wsparcia technicznego”. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 143.664,00 zł. Cena oferty najdroższej: 196.800,00 zł. Wykonawca: FORTECA Sp. z o.o. z Łodzi. 17 października zawarto umowę na realizację dostawy.

Przeprowadzono zapytania ofertowe

* 7 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Werówce.” W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najtańszej: 41.758,50 zł. Cena oferty najdroższej: 92.250,00 zł. Wykonawca: PPHU WIKI Paweł Nowak z Zakościela. 10 października zawarto umowę na realizację zadania.

* 11 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzewica w roku 2022”. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najtańszej: 374,76 zł/Mg. Cena oferty najdroższej: 414,25 zł/Mg. Wykonawca: ŁGW Rembud z Łodzi.

* 14 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/23 na terenie gminy Drzewica”

Zadanie 1 - Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Idzikowice, Brzuza, Giełzów, Radzice Małe, Trzebina, Radzice Duże, Werówka i Świerczyna.

W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty: Cena oferty najtańszej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 145,80 zł/h; praca koparko-ładowarki – 145,80 zł/h. Cena oferty najdroższej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 216,00 zł/h; praca koparko-ładowarki – 216,00 zł/h. Wykonawca: Usługi Rolnicze Michał Karkowski Werówka.

Zadanie 2 - Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Brzustowiec, Krzczonów, Jelnia i Strzyżów.

Z uwagi na złożenie wszystkich ofert (2) w tej samej cenie (216,00 zł/h) zamawiający wezwał wykonawców do złożenia nowych ofert w terminie do 26 października.

Zadanie 3 - Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Domaszno, Żardki i Zakościele.

Z uwagi na złożenie wszystkich ofert (2) w tej samej cenie (216,00 zł/h) zamawiający wezwał wykonawców do złożenia nowych ofert w terminie do 26 października

Zadanie 4 - Odśnieżanie ulic w mieście Drzewica oraz dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka i posypywanie dróg i ulic mieszanką piaskowo-solną na terenie całej gminy.

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena oferty: odśnieżanie przy użyciu pługa – 172,80 zł/h; posypywanie mieszanka piaskowo-solną – 356,00 zł/h; dostawa mieszanki piaskowo-solnej – 455,10 zł/tonę. Wykonawca: PPHU Bogdan Kaśkiewicz z Mroczkowa Gościnnego.

Odebrano zadania

* 4 października dokonano odbioru zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do ulicy Sportowej w Drzewicy”.

Zadania w realizacji

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy.

* Remont drogi gminnej w Trzebinie.

* Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbrówce i Idzikowicach.

* Budowa altany przy budynku SENIOR+.

* Budowa placu zabaw na osiedlu Bolesława Chrobrego – grant obywatelski.

* Budowa oświetlenia drogowego: ulice Kilińskiego, Staszica, Stawowa (za przedszkolem) i Jelnia.

* Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole w Radzicach Dużych.

* Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Werówce.

* Budowa masztu flagowego w parku w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

* Budowa kolejnego etapu sieci gazowej w mieście Drzewica.

Wniosek do BGK

19 października złożono wniosek do Funduszu Dopłat BGK  w ramach Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego na dofinansowanie budowy budynku socjalnego wielorodzinnego w Drzewicy. Całkowita wartość wniosku 3.837.000,00 zł.

Pięć uchwał

Po sprawozdaniu międzysesyjnym nastąpił blok głosowań. Radni przyjęli pięć uchwał w sprawach:

* udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu;

* uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 – 2027;

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022;

* zmiany Uchwały Nr XLIX/336/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

* wyznaczenia miejsca handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi.

Prezentacja oświatowa

W końcowej części posiedzenia uczestnicy sesji zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Drzewicy Agnieszka Kopytowska.

Po informacji z Urzędu Skarbowego w Opocznie i w Przysusze dotyczącej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników, a także zaproszeniu przez Burmistrza Drzewicy na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada Przewodnicząca Rady Dorota Wiktorowicz zamknęła obrady.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.