Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Proinwestycyjny budżet Gminy Drzewica na 2023 rok przyjęty

29.12.2022

W czwartek, 29 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy odbyła się pięćdziesiąta czwarta sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Samorządowcy przyjęli siedem uchwał, m.in. jednogłośnie uchwalając budżet Gminy Drzewica na 2023 rok.

Początek posiedzenia upłynął pod znakiem sprawozdania Burmistrza Drzewicy z działalności międzysesyjnej. Informacja obejmowała okres od 30 listopada do 29 grudnia 2022 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Ogłoszono przetarg

12 grudnia ogłoszono przetarg na „Budowę budynków o funkcji sportowej, kulturalnej  i turystycznej na terenie Gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)”. Termin składania ofert: 29 grudnia, godz. 13.00. Zadanie realizowane w ramach środków z Programu Polski Ład.

Rozstrzygnięto przetarg

16 grudnia rozstrzygnięto przetarg na  „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica”.

Zadanie 1. Dostawa kotłów gazowych (60 szt.). Cena oferty:  2.094.007,56 zł. Wykonawca: ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki. Termin realizacji: 255 dni od daty zawarcia umowy.

Zadanie 2. Dostawa kotłów na biomasę (48 szt.). Cena oferty:    1.187.773,20 zł. Wykonawca: Ergo Ekologia Sp. z o.o. z  Warszawy. Termin realizacji: 255 dni od daty zawarcia umowy.

Przeprowadzono przetarg

8 grudnia przeprowadzono trzeci przetarg na „Zakup energii elektrycznej do grupy zakupowej „Drzewica”. Nie złożono żadnej oferty – tak samo jak w poprzednich postępowaniach. W zaistniałej sytuacji zamawiający zawrze umowę ze sprzedawcą rezerwowym (w naszym przypadku PGE Dystrybucja) za gwarantowaną kwotę 790,00 zł/MWh netto. W roku bieżącym płaciliśmy 494,80 zł netto za MWh.

Zawarto umowę

16 grudnia zawarto umowę na  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2023”. Cena oferty: 1.061.877,60 zł, w tym: odbiór odpadów zmieszanych: 1.242,00 zł/Mg (szacujemy 580 ton), odbiór odpadów segregowanych: 1.047,60 zł/Mg (szacujemy 326 ton). Wykonawca: PGKiM Sp. z o.o. w Drzewicy. Termin realizacji do 30 czerwca 2023 r.

Przeprowadzono zapytanie ofertowe

30 listopada przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Prowadzenie konserwacji i utrzymanie sprawności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Drzewica w roku 2023”. Złożono 1 ofertę. Cena za obsługę 1 punktu oświetlenia ulicznego na miesiąc 3,70 zł netto (było 3,20 zł netto). Mamy 1366 punktów oświetlenia objętych zapytaniem. Cena za obsługę 1 punktu sterowania 9,00 zł netto (było 8,00 zł netto). Mamy 66 punktów sterowania. Wykonawca: Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki z Brzustowca.

Trwa realizacja zadania

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy.

Odebrano zadania

Rozbudowa sieci wodociągowej w Idzikowicach.

Budowa zjazdów na posesje w Żardkach.

Budowa parkingu w Radzicach Dużych.

Budowa altany przy budynku SENIOR+.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Kilińskiego, Staszica,  Jelnia.

Remont oświetlenia na osiedlach.

Dostawa wiat przystankowych.

Dostawa ławek solarnych.

 

Budżet na 2023 rok

Po sprawozdaniu nastąpił blok głosowań obejmujący siedem projektów uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, w tym najważniejsza – dotycząca uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na 2023 rok.

Zgodnie z jej zapisami, planowane dochody budżetu wynoszą 75,1 mln zł, a wydatki 83,9 mln zł. Na inwestycje drzewicki samorząd przeznaczył rekordową kwotę 36,4 mln zł, co stanowi 43,4% ogólnej puli wydatków.

Największymi zadaniami inwestycyjnym będą: kontynuacja rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy, budowa i modernizacja infrastruktury drogowej (ul. Błonie w Drzewicy, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec), realizacja projektów „Odnawialne źródła energii w Gminie Drzewica” i „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica” oraz budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej (Idzikowice, Świerczyna i Radzice).

Burmistrz Janusz Reszelewski podkreślił, że jest to budżet wybitnie proinwestycyjny, a jednocześnie bezpieczny, ponieważ gwarantuje pokrycie kosztów związanych zarówno z wydatkami majątkowymi, jak i wydatkami bieżącymi. Zapewnia realizację wszystkich nałożonych na samorząd zadań i obowiązków.

Oprócz przyszłorocznego budżetu Rada przyjęła uchwały w sprawach:

* uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 – 2027;

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022;

* uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 – 2027;

* ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Drzewicy;

* rozpatrzenia skargi;

* określenia stawki za 1 km. przebiegu pojazdu, którym przewożone są dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do integracyjnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Po zapoznaniu się z planami pracy komisji stałych Rady na 2023 rok nastąpiły kończące posiedzenie wolne wnioski i sprawy różne, podczas których dominowały podziękowania za owocną współpracę oraz życzenia na Nowy Rok.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.