Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Prace drogowe w Trzebinie

22.09.2022
Rozpoczął się remont drogi gminnej w Trzebinie. Inwestycja o wartości prawie 600 tys. zł otrzymała dofinasowanie z Budżetu Województwa Łódzkiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Modernizacja obejmuje odcinek o długości 714 m, usytuowany po prawej stronie drogi powiatowej 3111E (patrząc od Świerczyny). Projekt zakłada budowę nowej nawierzchni jezdni (asfaltowej warstwy ścieralnej), poboczy z kruszywa łamanego, zjazdów do posesji i na działki rolne – z asfaltu bądź kruszywa, a także renowację rowów.

W zakresie rzeczowym przewidziano: * wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych * odwodnienie korpusu drogowego * wykonanie podbudowy (wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną) - 315 ton * wykonanie nawierzchni – warstwy ścieralnej o grubości 3 cm – na pow. 2856 m2 * budowę  zjazdów z  warstwy ścieralnej o grubości 5 cm – na pow. 80,24 m2 * wykonanie robót wykończeniowych, oczyszczenie rowów z namułu – 560 m * umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi – 840 m2 * wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – na pow. 681,50 m2.

Wykonawcą inwestycji w Trzebinie jest Zakład Budowlano-Drogowy „Dukt” z Włoszczowej, który wygrał przetarg oferując cenę w wysokości 598.564,74 zł. Co ważne, na sfinansowanie remontu pozyskaliśmy wsparcie z wojewódzkiej puli przeznaczonej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość dofinansowania wynosi 125.570,00 zł.