Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

POWSZECHNY SPIS ROLNY

19.08.2020
POWSZECHNY SPIS ROLNY ODBĘDZIE SIĘ W CAŁEJ POLSCE

OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020 ROKU

Spis Rolny przeprowadzany jest co 10 lat. Badaniem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Jest ważnym źródłem informacji pozwalającej  na ocenę stanu rolnictwa w Polsce. Wyniki spisu oraz zebrane dane pozwolą ocenić i scharakteryzować stan rolnictwa. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników. Obowiązek udzielania dokładnych odpowiedzi wynika również z samej ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym art.7 ust.2

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Wysyłka listów zakończy się 31 sierpnia 2020 roku. List będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Spis Rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

- osób fizycznych ( gospodarstwach indywidualnych);

- osób prawnych;

-jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach poprzez:

-samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)

-odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza telefonicznego,

-odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne

Formularz Spisowy Powszechnego Spisu Rolnego  jest podzielony na działy dotyczące poszczególnych informacji. Warto pamiętać ,że nie wszystkie pytania, będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

 

Zakres tematyczny formularza spisowego będzie dotyczył informacji o:

– użytkowaniu gruntów;

– powierzchni zasiewów;

– zwierzętach gospodarskich;

– nawożeniu;

– ochronie roślin;

– budynki gospodarskie;

– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;

– działalność gospodarcza;

–strukturze dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;

– aktywności ekonomicznej;

– chowu i hodowli ryb.

Więcej informacji o opisie poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

W spisie nie będzie pytań dotyczących majątku rolników oraz wysokości dochodów. Trzeba będzie jednak udzielić informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody      z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Spis rolny 2020