Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Bernarda, Biruty i Erwina
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Podsumowano projekt

21.03.2016

18 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej Witold Gapys oraz dyrektorki szkół podstawowych z terenu gminy.

Dyrektor Zespołu  Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Drzewicy Andrzej Krzyżanowski, który pełnił funkcję koordynatora projektu wraz z Panią Barbarą Jurek – zastępcą koordynatora - przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą głównych założeń projektu, obrazującą osiągnięte rezultaty oraz koszty poniesione w ramach projektu. Zaprezentowano również zdjęcia przedstawiające zakupione wyposażenie do poszczególnych oddziałów przedszkolnych. Podkreślono fakt dobrej współpracy na linii szkoły – organ prowadzący – Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Przypomnijmy, iż projekt „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica” realizowany był w okresie czerwiec – grudzień 2015 r., natomiast informację dotyczącą rozliczenia projektu i całkowitego jego zamknięcia otrzymano w lutym 2016 roku.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4-letnich. Zgodnie z umową zawartą między Gminą i Miastem Drzewica a Województwem Łódzkim przyznano dofinansowanie w wysokości 366 090,75 zł. Łączna wartość projektu po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniosła 320 439,54 zł.

Projekt był w całości sfinansowany ze środków zewnętrznych.

Na zakończenie spotkania burmistrz Janusz Reszelewski przedstawił plany Gminy związane z udziałem w kolejnym projekcie unijnym, tym razem w ramach RPO 2014-2020 pod nazwą „eSzkoła Łódzkie 2020”. Projekt polegać będzie m.in. na wyposażeniu pracowni multimedialnej, matematycznej i językowej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy oraz zwiększeniu dostępu i wykorzystania e-usług w edukacji za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).