Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 10 sierpnia 2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Po dwuletniej przerwie wraca „Spotkanie po latach w Drzewicy”

01.07.2022
W piątek (tj. 1 lipca br.) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania publicznego w 2022 r. w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pomiędzy Gminą Drzewica a Towarzystwem Przyjaciół Drzewicy.

Zlecenie realizacji zadania publicznego odbyło się w formie konkursowej i obejmowało działania z zakresu ochrony kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na realizację tego zadania z budżetu Gminy Drzewica na rok 2022 przeznaczono 7.000,00 zł.

W drodze odpowiednich procedur jako realizatora zadania wyłoniono stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, które realizować będzie zadanie pn. „Spotkanie po latach w Drzewicy”.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 do kalendarza drzewickich wydarzeń wraca tradycyjne coroczne „Spotkanie po latach”. W programie m.in. koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” przy fontannie w parku, Msza Święta, wspólny obiad oraz integracja przy ognisku. W tym roku na przybyłych czeka także zwiedzanie dwóch wystaw historycznych – „Drzewica z dawnych lat” oraz „Czternaście spotkań w obiektywie”.

Podpisanie umowy na realizację zadania odbyło się w piątek, 1 lipca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Ze strony gminnego samorządu podpisy pod umową złożyli Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski i Skarbnik Gminy Irena Jóźwicka, natomiast Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy reprezentowali Prezes Stowarzyszenia Anna Reszelewska oraz Skarbnik Jadwiga Gapys.  

Od lewej: Skarbnik TDP Jadwiga Gapys, Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski oraz Prezes TPD Anna Reszelewska podczas podpisania umowy