Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 23 lutego 2020
Imieniny: Damiana, Romana i Romany
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Pierwsza Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewica w kadencji 2018-2023.

21.11.2018

We wtorek tj. 20 listopada br. o godz. 10:00 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy i Miasta Drzewica.

                Pierwsze posiedzenie rady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Jan Michalski. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego rady to właśnie Pan Michalski przewodniczył posiedzeniu.

                Na początku każdy z nowo wybranych radnych złożył ślubowanie oraz odebrał zaświadczenie o wyborze z rąk Pani Henryki Baran – Przewodniczącej Wuborczej Komisji Terytorialnej w Drzewicy. Następnie ustalono porządek obrad.

             Kolejno po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Drzewicy oraz przyjęciu regulaminu wyboru odbyło się głosowanie tajne w tej sprawie. Nowym przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Drzewica została radna Dorota Wiktorowicz. Po podjęciu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Pani Dorota Wiktorowicz przejęła dalsze prowadzenie sesji od radnego seniora.

                Następnie nastąpiło zaprzysiężenie Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. 21 października
w pierwszej turze wyborów samorządowych największą liczbę głosów uzyskał kandydat Janusz Reszelewski – od 16 lat pełniący funkcję burmistrza. Burmistrz Reszelewski w sowim krótkim wystąpieniu podziękował za okazane zaufanie i życzliwość. Podkreślił, iż uzyskany wynik to dowód zaufania, ale też uznania dla codziennej pracy w samorządzie Gminy Drzewica. Co bardzo ważne zaznaczył wyraźnie, iż wspólnie z wszystkimi radnymi, niezależnie od przynależności partyjnej, zamierza kontynuować pracę na rzecz rozwoju Gminy Drzewica oraz poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców. Burmistrz podał także oficjalną informację o powołaniu swojego nowego zastępcy. Dotychczas na tym stanowisku pracował Edward Podkowiński, który w roku bieżącym przeszedł
na emeryturę. Nowym zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy został Dominik Niemirski – wieloletni Prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”. Poprzednio Pan Dominik pracował w firmie AZAKO Sp. z o.o. pełniąc funkcje m.in. dyrektora działu administracji i obsługi oraz kierownika działu prawnego. Ukończył studia w zakresie zarządzania publicznego na Uniwersytecie Łódzkim oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Był także radnym Rady Gminy i Miasta w Drzewicy w kadencji 2014-2018, pełniąc funkcję członka w Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej oraz Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Współpracy z Zagranica i Komunalizacji.

                Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza rada wybrała wiceprzewodniczących Rady Gminy
i Miasta w Drzewicy. Zostali nimi Jan Michalski – radny z Drzewicy  oraz Witold Gapys - Radny
z Domaszna
.     

                Ukonstytuowały się także składy komisji rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Gminy i Miasta w Drzewicy:

  1. Komisja Budżetowa i Finansów: Włodzimierz Pomykała – przewodniczący,  Eugeniusz Wrzesień, Dorota Wiktorowicz, Krzysztof Walczyk, Łukasz Sobolewski.
  2. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej: Karol Podogrocki – przewodniczący, Włodzimierz Pomykała, Witold Gapys, Krzysztof Walczyk.
  3. Komisja Rolnictwa, leśnictwa, Gospodarki Żywności i Ochrony Środowiska: Renata Kałużna – przewodnicząca, Zdzisław Abramczyk, Dorota Wiktorowicz, Joanna Popis.
  4. Komisja ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; Lech Nowak – przewodniczący, Jan Michalski, Joanna Popis, Łukasz Sobolewski.
  5. Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Współpracy z Zagranicą i Komunalizacji: Andrzej Szczepanik – przewodniczący, Witold Gapys, Jan Michalski, Konrad Sobolewski, Barbara Olczykowska.
  6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Zdzisław Abramczyk – przewodniczący, Karol Podogrocki, Andrzej Szczepanik, Barbara Olczykowska.
  7. Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Wrzesień – przewodniczący, Lech Nowak, Renata Kałużna, Konrad Sobolewski.

                Na tym zakończono pierwsze posiedzenie nowej rady. W kadencji 2018-2023 Sesje Rady Gminy i Miasta w Drzewicy będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube urzędu. Każda transmisja online będzie także po jej zakończeniu zapisana. Zapraszamy zatem chętnych do szczegółowego przeanalizowania sesji pod adres https://www.youtube.com/channel/UCdjq3RgxoPEigcTibxGUTMw

Poniżej galeria zdjęć z uroczystego posiedzenia.