Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Pięć uczniowskich projektów z pasji do historii

16.03.2023
W ramach pierwszej edycji inicjatywy pn. „Poczuj pasję do historii Drzewicy” zespoły uczniowskie z terenu Gminy Drzewica zgłosiły pięć propozycji projektów obywatelskich adresowanych do młodych ludzi. Zadania rekomendowane do realizacji zatwierdzi Młodzieżowa Rada Miejska w Drzewicy, a realizatorzy projektów otrzymają granty w wysokości do 5.000,00 zł.

Inicjatywa „Poczuj pasję do historii Drzewicy” to kolejna po „Kreatywnej Młodzieży” oferta drzewickiego samorządu skierowana do młodego pokolenia mieszkańców. Stanowi formę młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Przebiega w formule konsultacji społecznych z uczniami szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, działających na terenie gminy i miasta Drzewica.

Pierwszym etapem konsultacji było zgłaszanie projektów o charakterze nieinwestycyjnym, mających na celu poszerzanie i pielęgnowanie wiedzy o historii Drzewicy oraz honorowych obywatelach miasta. Propozycje wysuwane przez trzyosobowe zespoły uczniów po opieką nauczycieli mogły dotyczyć m.in. lekcji patriotyzmu, warsztatów, seminariów, debat, zawodów, konkursów, wydarzeń artystycznych, happeningów, pikników czy też akcji promocyjnych i społecznych.

W ustalonym terminie (do 8 marca 2023 r.) młodzież ze wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drzewica zgłosiła pięć propozycji  obywatelskich projektów historycznych:

* „Mój dziadek był strażakiem… - Tradycje pożarnicze w Gminie Drzewica, historia OSP w Radzicach” (SP im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych);

* „(…)wraca dziś pamięć o tych, których nie ma - Jan Szymański – kierownik szkoły w Brzustowcu” (SP w Brzustowcu);

* „Od Gosława… - drzewickie epizody historyczne” (SP w Idzikowicach);

* „Piknik rodzinny w Żardkach” (SP im. Stefana Żeromskiego w Domasznie);

* „Drzewiccy Detektywi Historii” (SP im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy).

Wszystkie złożone wnioski przeszły weryfikację w Urzędzie Miejskim w Drzewicy i spełniły wymogi formalne. Teraz oceny celowości projektów dokonają członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy, biorąc pod uwagę m.in. stopień zaangażowania odbiorców zadania, merytoryczną jakość (w tym spójność kosztorysu z opisem działań i założonymi rezultatami realizacji inicjatywy) oraz zasięg oddziaływania.

W terminie do 30 czerwca 2023 roku Młodzieżowa Rada Miejska zatwierdzi w drodze uchwały listę projektów rekomendowanych do realizacji. Po tej rekomendacji Burmistrz Drzewicy zaproponuje Radzie Miejskiej w Drzewicy uwzględnienie w budżecie zadań wytypowanych przez młodzież oraz zabezpieczenie środków na sfinansowanie grantów.

Działania projektowe będą realizowane od 11 września do 15 grudnia 2023 roku. Muszą mieć charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, a także zakładać udział co najmniej 15 odbiorców.