Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 28 maja 2022
Imieniny: Augustyna, Ingi i Jaromira
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ostatnia w 2020 roku sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

30.12.2020W środę, 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Efektem posiedzenia przeprowadzonego w formie zdalnej jest pięć uchwał. Jedna z nich dotyczy zwiększenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącą Rady Dorotę Wiktorowicz, przedstawieniu proponowanego porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji głos zabrał Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, który złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Informacja obejmowała okres od 21 do 30 grudnia 2020 r.

W tym czasie (28 grudnia 2020 r.) została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa na 2021 rok obejmuje trzy linie obsługujące teren Gminy Drzewica. Część połączeń autobusowych będzie skomunikowana z pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jeżdżącymi na trasie Łódź – Drzewica –Łódź.

Integralną częścią sprawozdania Burmistrza był raport inwestycyjny:

Ogłoszono przetarg

W dniu 29 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na budowę budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej. Termin składania ofert: 19 stycznia 2021, godz. 10.00.         

Zawarto umowę

W dniu 28 grudnia 2020 r. zawarto umowę na „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Drzewica w pierwszym półroczu roku 2021”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy.  Termin wykonania: 1.01.2021 – 30.06.2021 r.

Realizowane i zakończone zadania

  • Prowadzone są roboty budowlane związane z remontem budynku dawnego Gimnazjum w Drzewicy.
  • Trwają prace projektowe związane z termomodernizacją Domku Wędkarza.
  • Zakończono budowę oświetlenia ulicznego w Strzyżowie.
  • Zamontowano elementy placów zabaw w Świerczynie i Zakościelu.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem radni przystąpili do bloku głosowań, przyjmując pięć uchwał – wszystkie jednogłośnie. Dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2020-2026 oraz budżecie Gminy Drzewica na rok 2020. Przyjęli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Drzewica na 2021 rok” i  „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2025”.

Przyjęli również uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Na mocy jej zapisów ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym będzie miał wysokość 14,00 zł za godzinę, tj. o 4,00 zł więcej niż dotychczas. Ekwiwalent za udział w szkoleniach pożarniczych nie zmieni się i będzie wynosił 10,00 zł za godzinę.

W końcowej części sesji  przedstawiono plany pracy komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. Posiedzenie zakończyły wolne wnioski i sprawy różne, podczas których nie zabrakło wzajemnych podziękowań za dobrą współpracę w 2020 roku, a także życzeń na Nowy Rok.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach:  http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.