Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica - II

27.07.2023
Burmistrz Drzewicy na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023r. poz. 28) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 28.07.2023 r. do 28.08.2023 r. w następujących formach:

  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.drzewica.pl
  2. warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 3 sierpnia 2023 r. dla osób zapisanych przez formularz elektroniczny, w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy ul. Stawowa 27A, 26-340 Drzewica, godz. 17:00, z możliwością przeprowadzenia konsultacji on-line dla osób chętnych;
  3. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Rozwoju Lokalnego i Promocji tel. 48 375 7983.

Więcej informacji na stronie: https://www.drzewica.pl/content/konsultacje-spo%C5%82eczne-projektu-uchwa%C5%82y-rady-miejskiej-w-drzewicy-w-sprawie-wyznaczenia-1