Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: jakuba, Krzysztofa i Walentyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Odbiór rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Drzewicy

12.07.2023

Zakończyła się realizacja największej w ostatnich latach inwestycji Gminy Drzewica - „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzewicy”. Odbiór zadania o wartości 14 mln zł, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, odbył się w środę, 12 lipca 2023 roku.

 

Inwestycja przy ulicy Słowackiego w Drzewicy zakładała rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym. W zakresie procesu oczyszczania mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej miała na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni, a co za tym idzie osiągnięcie wysokich standardów jakości oczyszczonych ścieków.

 

Prace w cyklu dwuletnim (2022-2023) były wykonywane przez firmę Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych (Województwo Śląskie). W zakresie nowych obiektów objęły budowę: biologicznego reaktora wielofunkcyjnego, zbiornika retencyjno-uśredniającego, komory rozdzielczej, budynku stacji dmuchaw, zbiornika osadu nadmiernego, budynku skratek i piasku, elektrowni fotowoltaicznej, dwóch komór pomiarowych, filtrów powietrza i pompowni wody technicznej. Z kolei przebudową i remontami objęto: biologiczny reaktor wielofunkcyjny, stację dmuchaw, zbiornik retencyjny ścieków własnych, budynek wielofunkcyjny (część obsługową, agregatornię i stację odwadniania osadu), magazyn osadu pod wiatą oraz komorę pomiarową ścieków oczyszczonych. Ponadto wybudowano uzupełniającą sieć międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej oraz rozbudowano wewnętrzne drogi i chodniki.

 

Po zrealizowaniu prac budowlano-remontowych wykonawca uzyskał najważniejsze dokumenty formalno-prawne - pozwolenie na użytkowanie oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Mógł więc przeprowadzić rozruch technologiczny.

 

Rozbudowana oczyszczalnia została już uruchomiona, o czym przekonali się  uczestnicy odbioru technicznego inwestycji – Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Zastępca Burmistrza Dominik Niemirski, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Drzewicy Jarosław Bomba, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy Maria Witkowska wraz z pracownikami PGKiM, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele wykonawcy, dyrektor zarządzający, technolog i kierownik robót.

 

Spotkanie na terenie oczyszczalni stanowiło okazję do zapoznania się z zakresem zrealizowanych prac oraz technologią oczyszczania ścieków. Zarówno inwestorzy, jak i użytkownicy wysoko ocenili realizację zadania, podkreślając sprawne i profesjonalne wykonanie robót.

 

Dodajmy, że „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy” została objęta dofinansowaniem w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Gminny samorząd otrzymał z budżetu państwa 12.350.000 zł. To największa jednostkowa kwota wsparcia w historii Gminy Drzewica pozyskana na realizację inwestycji infrastrukturalnej.