Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 9 sierpnia 2022
Imieniny: Klary, Romana i Rozyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Odbiór na ulicy Fabrycznej w Drzewicy

17.11.2020
W ostatnich dniach odbył się odbiór inwestycji pn. " Remont drogi gminnej na ulicy Fabrycznej w Drzewicy". Zadanie o wartości ponad 280 tys. zł. zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020.

Remont drogi na ulicy Fabrycznej prowadzony był na długości 295 m (odcinek od ulicy Zdrojowej do toru kajakowego). Zakładał ułożenie nowych nawierzchni na jezdni o szerokości od 5,3 m do 6,0 m (warstwy ścieralnej i warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego) oraz na chodniku o zmiennej szerokości do 1,5 m (nawierzchni z kostki brukowej betonowej), a także modernizację zjazdów indywidualnych do posesji.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

* frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej

* ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

* rozebranie krawężników i obrzeży

* mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni bitumicznej

* wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego

* wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 3 cm

* ustawienie krawężników 15x30

* ustawienie obrzeży

* wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grub. 8 cm

* wykonanie oznakowania poziomego

* wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace zostały zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Zaskórski i Wspólnicy" z Gielniowa. Przebiegły bardzo sprawnie, kończąc się w terminie.

W odbiorze zadania wzięli udział Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Zastępca Burmistrza Dominik Niemirski, radna Rady Miejskiej w Drzewicy Joanna Popis, gminni urzędnicy oraz przedstawiciele wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. Samorządowcy podkreślili dobre wykonanie, wyrażając zadowolenie z efektów prac.

Zgodnie z kosztorysem powykonawczym wartość inwestycji wyniosła 281.854,38 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2020 osiągnie 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.