Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 27 lutego 2020
Imieniny: Gagrieli, Liwii i Leonarda
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Nowe numery telefonów do Starostwa Powiatowego w Opocznie

07.08.2017
Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, że z dniem 1 sierpnia br. nastąpi zmiana numerów telefonów kontaktowych.

SEKRETARIAT - (44)741-49-00

FAKS - (44)741-49-01

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zespół ds. zamówień publicznych i inwestycji - (44)741-49-02, (44)741-49-03, (44)741-49-04

Inwestycje - (44)741-49-05

Zespół ds. zaopatrzenia, transportu i obsługi gospodarczej - (44)741-49-11, (44)741-49-12

Redagowanie biuletynu informacji publicznej, Prowadzenie spraw zarządu powiatu, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - (44)741-49-07

Biuro podawcze - (44)741-49-13, (44)741-49-14

Informatyk - (44)741-49-16

Zespół ds. promocji - (44)741-49-09

 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

(44)741-49-15

 BIURO RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

(44)741-49-10

 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW, BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

(44)741-49-17

 WYDZIAŁ FINANOSOWO-KSIĘGOWY

(44)741-49-20

 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Leśnictwo, Łowiectwo, Wędkarstwo - (44)741-49-28

Odpady, ochrona powietrza, ochrona gruntów rolnych, hałas - (44)741-49-29

Pozwolenia zintegrowane - (44)741-49-30

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Obsługa interesantów - (44)741-49-32

Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności –(44)741-49-33

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Transport, Zarządzanie ruchem drogowym - (44)741-49-34

Prawo jazdy - (44)741-49-35, (44)741-49-36

Wydawanie dowodów rejestracyjnych - (44)741-49-37

Rejestracja pojazdów - (44)741-49-38, (44)741-49-39, (44)741-49-40

Faks - (44)741-49-41

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ (44)741-49-42

WYDZIAŁ OŚWIATY I FUNDUSZY UNIJNYCH

Zespół ds. funduszy unijnych - (44)741-49-52

Zespół ds. oświaty, kultury i sportu – (44)741-49-55, (44)741-49-56, (44)741-49-57, (44)741-49-58, (44)741-49-59

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprzedaż wypisów i wyrysów - (44)741-49-60, (44)741-49-61

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – (44)741-49-69

Weryfikacja operatów geodezyjnych - (44)741-49-68

Sprzedaż map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych - (44)741-49-70

Weryfikacja operatów geodezyjnych - (44)741-49-71

Prowadzenie mapy numerycznej - (44)741-49-72, (44)741-49-73, (44)741-49-74

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych - (44)741-49-75

Narady koordynacyjne, zgłoszenia prac geodezyjnych - (44)741-49-98

Użytkowanie wieczyste, zwroty nieruchomości - (44)741-49-76

Akt własności ziemi, zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego - (44)741-49-77

Wspólnoty gruntowe, mienie gminne - (44)741-49-78

Odszkodowania drogowe - (44)741-49-79

Użytkowanie wieczyste - (44)741-49-80

Scalenia gruntów - (44)741-49-81