Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Bernarda, Biruty i Erwina
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Nowa dyrektorka i dziesięć uchwał

31.08.2022
W środę, 31 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy miała miejsce XLIX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Samorządowcy powitali nową dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Brzustowcu i przyjęli dziesięć uchwał.

Podziękowanie i powierzenie

Uroczystość związana ze zmianą na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzustowcu odbyła się na początku posiedzenia. Za bardzo dobrą współpracę oraz zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju placówki i edukacji uczniów Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski oficjalnie podziękował dotychczasowej dyrektorce szkoły, Agnieszce Wrzosek. Pani Agnieszka, która postanowiła nie kontynuować dyrektorskiej misji, odebrała dyplom oraz bukiet kwiatów, dziękując za współdziałanie w kadencji 2017-2022.

Agnieszkę Wrzosek zastąpi Barbara Maria Stolarczyk, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzustowcu. Pracami placówki będzie kierować od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. Na forum Rady, z rąk Burmistrza Janusza Reszelewskiego pani Barbara odebrała akt powierzenia stanowiska wraz z kwiatami i życzeniami powodzenia w zarządzaniu szkołą.

Raport inwestycyjny

Kolejną część posiedzenia zdominowała informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Bardzo obszerne sprawozdanie, obejmujące okres od 29 czerwca do 31 sierpnia 2022 r., dotyczyło całego spektrum działalności gminnego samorządu. Jak zawsze zawierało raport inwestycyjny:

Przeprowadzono przetargi

* 5 lipca 2022 r. przeprowadzono przetarg na  „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce i Idzikowicach”.

Zadanie 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dąbrówce. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena:  438.396,86 zł.

Zadanie 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Idzikowicach. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najtańszej: 340.828,24 zł. Cena oferty najdroższej: 458.099,16 zł.

Najkorzystniejsze oferty w obydwu przypadkach złożyła firma Ceramika Serwis z Opoczna, z którą zawarto umowy na wykonanie zadania. Termin realizacji: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

* 1 sierpnia 2022 r. przeprowadzono przetarg na  „Remont drogi gminnej w miejscowości Trzebina i budowę zjazdów na posesje w miejscowości Żardki.”

Zadanie 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Trzebina. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najtańszej: 598.564,74 zł.

Cena oferty najdroższej: 631.613,24 zł.

Zadanie 2. Budowa zjazdów na posesje w miejscowości Żardki. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena: 168.827,39 zł. (w pierwszym unieważnionym postępowaniu było 258.000,00 zł).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zwiększeniu środków finansowych.

* 10 sierpnia 2022 r. przeprowadzono przetarg na  „Przebudowę pomnika w parku w Drzewicy.” W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

 

Ogłoszono przetarg

25 sierpnia 2022 r. ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej do grupy zakupowej „Drzewica”. Termin składnia ofert: 26 września 2022r.

 

Przeprowadzono zapytania ofertowe

* 26 lipca 2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Przebudowę chodników i dróg przy budynku szkoły podstawowej w Domasznie.” W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 158.670,00 zł

Cena oferty najdroższej: 192.835,73 zł. Wykonawca: PHU MA-MAR Maciej Furmański z Przystałowic Dużych.

* 16 sierpnia 2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelnia oraz przy ulicy Stawowej (za przedszkolem) w Drzewicy.”

Zadanie 1. Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelnia. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najtańszej: 56.457,00 zł. Cena oferty najdroższej: 93.972,00 zł. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą wycofał się z zawarcia umowy.

Zadanie 2. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Stawowej w Drzewicy. W wyznaczonym terminie złożono 6 ofert. Cena oferty najtańszej: 75.768,00 zł. Cena oferty najdroższej: 99.416,00 zł. Wybrano ofertę najtańszą, wykonawca EKOVOLT Sp. z o.o. z Makowca, gmina Skaryszew.

* 17 sierpnia 2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Przebudowę drogi dojazdowej do ul. Sportowej w Drzewicy.” W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 98.031,00 zł.

Cena oferty najdroższej: 144.000,77 zł. Wybrano ofertę najtańszą. Wykonawca: PU KAN-DROG Zbigniew Michalczyk ze Skrzyńska.

* 24 sierpnia 2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy drogi w Strzyżowie”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena: 240.221,71 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie: 100.000,00 zł

* 26 sierpnia 2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Dostawę artykułów AGD do świetlicy wiejskiej w Domasznie”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena: 12.288,00 zł.

* 30 sierpnia 2022 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Budowę placu zabaw na Osiedlu Bolesława Chrobrego” – Granty Obywatelskie. W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert. Cena oferty najtańszej: 111.052,78 zł.

Cena oferty najdroższej: 157.440,00 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie: 100.000,00 zł.

 

Ogłoszono zapytanie ofertowe

* 25 sierpnia 2022 r. ogłoszono zapytanie ofert na dostawę i montaż dwóch wiat przystankowych w Drzewicy na ulicy Kolejowej. Termin składania ofert: 2 września 2022 r.

Odebrano zadania

* 6 lipca 2022 r. dokonano odbioru zadania „Remont ulicy Szkolnej”.

* 5 sierpnia 2022 r. dokonano odbioru zadania „Remont drogi gminnej w Krzczonowie”.

Trwa realizacja zadań

* Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy.

* Remont drogi gminnej w Brzustowcu.

* Przebudowa dróg dojazdowych i chodników przy budynku szkoły podstawowej w Domasznie.

* Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbrówce i Idzikowicach.

* Budowa altany przy budynku SENIOR+.

Złożony wniosek

* 25 sierpnia 2022 r. złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2023 zadania „Przebudowa dróg gminnych: Plac Wolności, Plac Kościuszki, ul. Braci Kobylańskich”.

Uchwały i dyskusje

Po sprawozdaniu Burmistrza ruszył blok głosowań. Radni przyjęli dziesięć uchwał w sprawach:

  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 – 2027;
  • zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022;
  • zmiany Uchwały Nr XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom, ratownikom ochotniczych straży pożarnych;
  • wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
  • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia PomagaMY;
  • wyznaczenia miejsca na prowadzenie targowiska miejskiego i ustalenia Regulaminu targowiska;
  • przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drzewica na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drzewica na rok szkolny 2022/2023;
  • zmiany Uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

Na zakończenie uczestnicy posiedzenia wzięli udział w dyskusjach w ramach wolnych wniosków i spraw różnych.

Obszerne informacje na temat inwestycji oraz uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy dostępne są na stronach: bip.drzewica.pl i drzewica.esesja.pl

Zapraszamy również do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica w serwisie YouTube.