Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Nadzwyczajne obrady w Drzewicy

06.03.2023
W poniedziałek, 6 marca 2023 roku odbyła się LVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w  Drzewicy. Efektem posiedzenia są trzy jednogłośnie przyjęte uchwały.  

Mocą pierwszej uchwały Rada dokonała zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023, m.in. zwiększając o 400 tys. zł pulę środków zabezpieczonych na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Radzicach Dużych. W najbliższych dniach ogłosimy przetarg na realizację zakupu.   

Druga uchwała dotyczyła określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Drzewica.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, kwota dotacji wyniesie 98% wartości inwestycji. Warunkiem udzielenia wsparcia jest posiadanie przez wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości 2% kosztów. Na wnioski o udzielenie dotacji czekamy do 11 marca br.

I wreszcie trzecia uchwała miała na celu uchylenie uchwały nr LV/387/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek ,,Wesołe Smyki" w Drzewicy. Taki krok wiąże się z możliwością pozyskania środków zewnętrznych w ramach programu „Maluch +” na budowę nowoczesnej siedziby żłobka, a później na prowadzenie placówki przez kolejne trzy lata.

Sesję zakończyły dyskusje w sprawach różnych.