Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 3 sierpnia 2021
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.02.2021
W piątek, 26 lutego 2021 roku odbyła się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Ze względu na stan pandemii po raz kolejny miała formułę zdalną. Najważniejsze decyzje posiedzenia dotyczą zmian w planie sieci drzewickich placówek oświatowych.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącą Rady Dorotę Wiktorowicz, przedstawieniu proponowanego porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia radni od razu przystąpili do bloku głosowań. Program sesji zawierał projekty trzech uchwał, szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji Rady.

Po zaprezentowaniu głównych założeń tych dokumentów każda z uchwał została przyjęta jednogłośnie. Trzykrotnie „za” głosowało 14 radnych, a więc wszyscy uczestniczący w sesji.

Celem dwóch uchwał było ustalenie planu sieci publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Drzewica od 1 września 2021 roku. Pierwsza uchwała dotyczyła szkół podstawowych, natomiast druga przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Co ważne, obie uzyskały pozytywne opinie Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz nauczycielskich związków zawodowych.

Na mocy uchwał od początku roku szkolnego 2021/2022 nastąpią zmiany organizacyjne w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy oraz w Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy:

  • w budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków przy ulicy Staszica 7 naukę pobierać będą uczniowie klas I-III;
  • w remontowanym obecnie budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków przy ulicy Szkolnej 18 naukę pobierać będą uczniowie klas IV-VIII;
  • w Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy będą funkcjonować grupy 3-, 4- i 5-latków;
  • grupy 6-latków zostaną przeniesione z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy do Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków (budynek przy ul. Staszica 7), gdzie będą funkcjonować jako oddziały przedszkolne.

Ostatnia uchwała dnia dotyczyła określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji został dostosowany do najnowszych wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Nadzwyczajna sesja zakończyła się dyskusją nad wolnymi wnioskami i sprawami różnymi.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy czy też inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach:  https://www.bip.drzewica.pl/  i  https://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.