Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 20 stycznia 2021
Imieniny: Fabiana, Miły i Sebastiana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło konkurs „Godność, wolność, niepodległość”

23.08.2018
Szkoły podstawowe w Idzikowicach i Brzustowcu znalazły się w gronie 22 szkół z terenu Województwa Łódzkiego, w tym 3 z Powiatu Opoczyńskiego, które otrzymają dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nasze placówki otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 4 i 5 tysięcy zł. Dodatkowo 20% dołoży z własnych środków Gmina i Miasto Drzewica, co było obligatoryjnym warunkiem udziału w konkursie.

W Szkole Podstawowej w Brzustowcu w ramach projektu przewidziane są do realizacji następujące działania:  *wystawa pamiątek: „Ziemia drzewicka w latach 1918-2018”; *wycieczka patriotyczna do Warszawy; *wieczornica: „Drogi do niepodległości”; *bieg – „Ku niepodległej” – stu uczestników na stulecie niepodległości; *spotkanie ze świadkiem historii; *konkursy historyczne, w tym plastyczny: „Polskie symbole narodowe” - klasy 0-III oraz plastyczno – wiedzowy: „Józef Piłsudski - twórca niepodległej” klasy IV-VIII.

Z kolei w Szkole Podstawowej w Idzikowicach w ramach projektu przewidziano m.in.: *wykonie „100 flag dla Niepodległej” i podarowanie ich mieszkańcom Brzuzy i Idzikowic; *wycieczka do Warszawy „Śladami Józefa Piłsudskiego”; *wycieczka do Spały – atrakcje Spały i rola Ignacego Mościskiego w jej rozwoju; *gra terenowa o Ignacym Mościckim (konkurs drużynowy) dla klas V-VIII; *udział w „III Drzewickim Przeglądzie Twórczości Szkolnej” pt. „Niepodległa”; *akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości; *konkurs wiedzy „Kocham Cię Polsko” dla klas I-III; *rekonstrukcja historyczna pt. „Ku Niepodległej” połączona z zajęciami o tematyce patriotycznej – klasy 0-VIII; *konkurs plastyczny „Niepodległa” - klasy 0-VIII: *wieczornica „Z pieśnią przez dzieje” – uczniowie, nauczyciele, rodzice mieszkańcy wsi Brzuza i Idzikowice; oraz *wystawa „Ocalić od zapomnienia”.

Do ministerstwa zgłoszono blisko 2 500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom, które uzyskały co najmniej 37 pkt. 

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego była trzystopniowa. Na każdym jej etapie zostały określone kryteria oceny, które służyły wyborowi najlepszych propozycji spośród złożonych wniosków szkół i placówek oświatowych. W pierwszym etapie szkoły i placówki edukacyjne miały za zadanie przygotowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, które zostały zweryfikowane przez organ prowadzący. Po weryfikacji organ prowadzący sporządzał jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania i przekazywał wykaz wniosków szkół i placówek oświatowych rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego do właściwego wojewody. Zespoły powołane przez wojewodów oceniały wnioski organów prowadzących pod względem formalnym, zaś załączone do nich rekomendowane wnioski szkół – pod względem merytorycznym. Wojewodowie przekazali Ministrowi Edukacji Narodowej zatwierdzony protokół z oceny, zawierający m.in. wykaz szkół i placówek oświatowych, których wnioski zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia finansowego. 

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

Serdecznie gratulujemy!