Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Mieszkańcy Drzewicy, Brzustowca i Strzyżowa dokonali wyboru

07.04.2022
Znamy wyniki publicznego głosowania w ramach inicjatywy "Granty Obywatelskie 2022". W tej formie konsultacji społecznych brali udział mieszkańcy Drzewicy oraz dwóch sołectw: Brzustowca i Strzyżowa. 

Jak już Państwa informowaliśmy, w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych mieszkańcy Gminy Drzewica złożyli 21 propozycji projektów obywatelskich - zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Wszystkie przeszły pozytywną weryfikację i zostały dopuszczone do drugiego etapu konsultacji społecznych.

Nie wszystkie projekty wzięły jednak udział w publicznym głosowaniu. W 15 miejscowościach, w których zgłoszono i pozytywnie zweryfikowano po jednym wniosku, głosowanie nie było potrzebne. W efekcie projekty z Dąbrówki, Zakościela, Jelni-Augustowa, Brzuzy, Żardek, Świerczyny, Trzebiny, Żdżar, Giełzowa, Radzic Dużych, Domaszna, Werówki, Radzic Małych, Idzikowic i Krzczonowa otrzymały rekomendacje do realizacji z pominięciem drugiego etapu konsultacji społecznych.

Publiczne głosowanie odbyło się tylko w tych miejscowościach, gdzie pozytywnie zweryfikowano więcej niż jeden projekt, a więc w: Drzewicy (2 projekty), Brzustowcu (2 projekty) i Strzyżowie (2 projekty). Zgodnie z regulaminem prawo do głosowania przysługiwało każdemu mieszkańcowi tych trzech miejscowości - z zachowaniem zasady, że:

* każdy mieszkaniec miasta Drzewica mógł oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski realizowany na terenie miasta Drzewica;

* każdy mieszkaniec sołectw Brzustowiec i Strzyżów mógł oddać tylko jeden głos na jeden projekt obywatelski realizowany na terenie jego sołectwa.

Głosowanie zostało przeprowadzone w dniach 21 marca – 1 kwietnia 2022 r. Miało formę tradycyjną (za pośrednictwem karty do głosowania) oraz elektroniczną (za pomocą formularza on-line na naszej stronie internetowej).

W głosowaniu wzięło udział łącznie 396 mieszkańców, w tym 328 mieszkańców Drzewicy, 51 mieszkańców Brzustowca oraz 17 mieszkańców Strzyżowa. Oddano 400 głosów, w tym 396 głosów ważnych i 4 głosy nieważne (z przyczyn formalnych).

Projekty, które zwyciężyły w publicznym głosowaniu w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2022”

* Drzewica

BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU BOLESŁAWA CHROBREGO - 284 głosy

Celem projektu jest stworzenie dla mieszkańców (dzieci, młodzieży, rodzin z dziećmi) bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu i zabawy na świeżym powietrzu.

* Brzustowiec

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZUSTOWIEC – 48 głosów

Projekt zakłada zorganizowanie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, uświadomienie i kreowanie dobrych praktyk z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

* Strzyżów

JEDNODNIOWA WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA – 14 głosów

Projekt polega na zorganizowaniu dla mieszkańców Strzyżowa jednodniowej wycieczki autokarowej do Kazimierza Dolnego lub Sandomierza.

Zwycięskie zadania otrzymały rekomendację do realizacji ze środków budżetu Gminy Drzewica na 2022 rok. Gratulujemy.

Pełne wyniki głosowania w ramach inicjatywy „Granty Obywatelskie 2022” prezentujemy w załączniku.

Załącznik: