Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Aliny, Anety i Benona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LXV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.10.2023
Dnia 30 października 2023 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 10.00 odbędzie się LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z 29.09.2023 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (29.09.2023 r. do 30.10.2023 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej Nr 3141E na terenie Gminy Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Drzewicy do reprezentowania Gminy Drzewica w Klastrze Energii Powiatu Opoczyńskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 12. Wybór komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie głosowania tajnego ws. wyborów ławników.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Opocznie na kadencję od 2024 do 2027 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu partnerskiego „Centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu, opłat korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Drzewica.
 16. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 – ZEAS.
 17. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad sesji.