Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 1 grudnia 2023
Imieniny: Blanki, Edmunda i Eligiusza
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LXIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.09.2023
Dnia 29 września 2023 roku ( tj. piątek ) o godz. 10.00 odbędzie się LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z 13.09.2023 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej ( od 13.09.2023 r. do 29.09.2023 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/429/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 - 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXII/438/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr LVI/390/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Drzewica
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.