Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 20 lutego 2024
Imieniny: Anety, Lecha i Leona
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LVIII Sesja Rady Miejski w Drzewicy

24.04.2023
Dnia 27 kwietnia 2023 roku ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 odbędzie się LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzicach Dużych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Drzewica.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Drzewicy za 2022r.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad sesji.