Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Sobota, 30 września 2023
Imieniny: Geraldy, Honoriusza i Wery
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LIX Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

23.05.2023Dnia 25 maja 2023 roku ( tj. czwartek ) o godz. 10.00 odbędzie się LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY.   

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji z 27.04.2023 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 27.04.2023 r. d0 25.05.2023 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzicach Dużych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 - 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzewica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drzewica. 
 11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 w Gminie Drzewica za 2022 rok.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.