Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

LIV Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

27.12.2022
Dnia 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00  odbędzie się LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji z 30.11.2022 r. i 19.12.2022 r.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 30.11.2022 r. do 29.12.2022 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 - 2027.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 - 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Drzewicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Drzewicy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km. przebiegu pojazdu, którym przewożone są dzieci i uczniowie z niepełnosprawnością z miejsca zamieszkania do integracyjnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.
 12. Przedstawienie planów pracy komisji na 2023 rok.
 13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.