Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

L Sesja Rady Miejskiej w Drzewicy

26.09.2022
Dnia 29 września 2022 roku (tj.czwartek) o godz. 08.00  odbędzie się L SESJA RADY MIEJSKIEJ W  DRZEWICY

Obrady odbywać  się  będą  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy  (I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Rady.

 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej (od 31.08.2022 r. do 29.09.2022 r.)

 5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022-2027.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2022.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/335/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/328/2022 Rady miejskiej w Drzewicy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Opoczyńskiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie pomocy gminie-miastu Chocim w Ukrainie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu obejmującego fragmenty obrębów Drzewica, Dąbrówka, Werówka i Strzyżów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drzewica 2030.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzewica.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem wyznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica.

 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy za 2022 rok.

 16. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego MGOPS w Drzewicy.

 17. Wolne wnioski, sprawy różne.

 18. Zamknięcie obrad sesji.