Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Leoncjusza, Michała i Renaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Kreatywne propozycje młodzieżowych projektów obywatelskich

12.04.2024




W ramach inicjatywy „Kreatywna Młodzież 2024” zespoły uczniowskie z terenu Gminy Drzewica zgłosiły cztery propozycje projektów obywatelskich adresowanych do młodych ludzi. Zadanie rekomendowane do realizacji zatwierdzi Młodzieżowa Rada Miejska w Drzewicy, a realizatorzy projektu otrzymają grant w wysokości do 5.000,00 zł.

„Kreatywna Młodzież” to inicjatywa drzewickiego samorządu skierowana do młodego pokolenia mieszkańców. Stanowi formę młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Przebiega w formule konsultacji społecznych z uczniami szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowej, działających na terenie gminy i miasta Drzewica.

W bieżącym roku realizowana jest trzecia edycja „Kreatywnej Młodzieży”. W jej ramach trzyosobowe zespoły uczniów pod opieką nauczycieli mogły zgłaszać propozycje projektów obywatelskich adresowanych do młodych ludzi. Nieinwestycyjne zadania o wartości do 5.000,00 zł mogły dotyczyć m.in. organizacji warsztatów, seminariów, debat, zawodów, konkursów, wydarzeń artystycznych, happeningów, pikników, wyjazdów, akcji promocyjnych i społecznych.

W ustalonym terminie (do 19 marca 2024 r.) młodzież zgłosiła cztery propozycje projektów obywatelskich:

* „Podróże w czasie – promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu” - Szkoła Podstawowa w Brzustowcu;

* „Twoje zdrowie zależy od Ciebie – zainwestuj w siebie!” - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie;

* „Kultura na skrzydłach” - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy;

* „Znane i mniej znane wyprawy sportowe” - Szkoła Podstawowa w Idzikowicach.

Wszystkie wnioski przeszły weryfikację w Urzędzie Miejskim w Drzewicy i spełniły wymogi formalne.

Teraz oceny celowości projektów dokonają członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy, biorąc pod uwagę m.in. stopień zaangażowania odbiorców zadania, merytoryczną jakość (w tym spójność kosztorysu z opisem działań i założonymi rezultatami realizacji inicjatywy) oraz zasięg oddziaływania.

W terminie do 14 czerwca 2024 roku Młodzieżowa Rada Miejska zatwierdzi w drodze uchwały projekt rekomendowany do realizacji. Po tej rekomendacji Burmistrz Drzewicy zaproponuje Radzie Miejskiej w Drzewicy uwzględnienie w budżecie zadania wytypowanego przez młodzież oraz zabezpieczenie środków na sfinansowanie grantu.

Działania projektowe będą realizowane od 2 września do 15 grudnia 2024 roku. Muszą mieć charakter ogólnodostępny i nieodpłatny, a także zakładać udział co najmniej 15 odbiorców.

Załącznik: