Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 31 maja 2020
Imieniny: Anieli, Feliksa i Kamili
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Kontrole deklaracji „śmieciowych”

28.02.2020
Burmistrz Drzewicy informuje, że w związku z pojawiającymi się rozbieżnościami pomiędzy ilością osób zgłoszonych w deklaracji a ilością osób faktycznie zamieszkujących na terenie Gminy Drzewica rozpocznie się sprawdzanie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po wstępnej i wyrywkowej kontroli złożonych dotychczas deklaracji informujemy, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( tj. nowe meldunki, urodzenia się dziecka, tymczasowe zamieszkanie, wprowadzenie się osób do mieszkania itp.) w terminie do 30.04.2020 r. należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wyjaśnić w oświadczeniu aktualny stan osób zamieszkujących daną nieruchomość. Po tym terminie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji organ podatkowy wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz złożenia nowej deklaracji wskazującej właściwą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w deklaracji będzie weryfikowana indywidualnie. Do celów weryfikacji będą brane pod uwagę dane z Ewidencji Ludności, jak również dane pozyskane drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miejskiego w Drzewicy w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklarację należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Drzewicy (tj. od 7:30 do 15:30, w środę od 8:30 do 16:30) w sekretariacie urzędu lub w pokoju nr 28 (II piętro), bądź wysłać pocztą.