Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

23.12.2022
Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 2 stycznia 2023 r. – 16 stycznia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Drzewica.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych zaproponowanych w projektach statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej   sołtysa w poszczególnych sołectwach,

b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Drzewicy – Biurze Rady Miejskiej w Drzewicy,

c) publikacji projektów statutów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drzewica (https://bip.drzewica.pl/) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drzewicy (https://drzewica.pl/)

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na formularzu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia, który należy przesłać na adres e-mailowy Urzędu: ugm@drzewica.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drzewicy, w pokoju nr 10 przy ul. Stanisława Staszica 22 w terminie od 2 do 16 stycznia 2023 roku.


W załączniku poniżej protokół z wyników konsultacji.