Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 16 kwietnia 2024
Imieniny: Bernarda, Biruty i Erwina
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica

17.03.2023
Burmistrz Drzewicy na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023r. poz. 28) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 24.03.2023 r. do 25.04.2023 r. w następujących formach:

  1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.drzewica.pl
  2. warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 28 marca 2023 r. dla osób zapisanych przez formularz elektroniczny w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, godz. 14:00, z możliwością przeprowadzenia konsultacji on-line dla osób chętnych;
  3. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Rozwoju Lokalnego i Promocji tel. 48 375 7983

Więcej informacji w załacznikach poniżej.

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej
W dniu 17 marca 2023 roku zamieszczono Obwieszczenie Burmistrza Drzewicy powiadamiające o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica.
W zdaniu: „Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 24.03.2021 r. do 25.04.2023r. w następujących formach: …” wystąpiła oczywista omyłka pisarska w dacie: 24.03.2021r.
Prawidłowy zapis to: 24.03.2023r.
Prawidłowy zapis zdania brzmi:
„Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 24.03.2023 r. do 25.04.2023r. w następujących formach:”