Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Konkurs literacki o Drzewicy

23.02.2022
Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy organizuje konkurs literacki "Drzewica jaką pamiętam z dawnych lat". Inicjatywa nawiązująca do historii miasta realizowana jest za pośrednictwem grantu przyznanego przez Radę Stowarzyszenia LGD "Dolina Pilicy".

Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Drzewica, mieszkańcy obszaru LGD "Dolina Pilicy" oraz osoby związane z Drzewicą, które zechcą podzielić się swoimi obserwacjami, doświadczeniami, zapamiętanymi obrazami zdarzeń, ludzi, rzeczy, własnych emocji i refleksji z ciekawych i trudnych lat historii Drzewicy.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy literackiej w dowolnej formie, np.: opisu, opowiadania, wywiadu, wspomnienia, kartki z pamiętnika, wiersza, form mieszanych. Prace mogą zostać wzbogacone o zeskanowane zdjęcia, dokumenty z opisem. Muszą odnosić się do miejsca zamieszkania lub wspomnienia tego miejsca z dzieciństwa.

Obowiązują dwie kategorie wiekowe:

* młodzież w wieku 13-19 lat,

* osoby powyżej 19 lat.

Prace konkursowe należy nadsyłać do końca maja 2022 r. na adres: Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Kilińskiego 8, z dopiskiem na kopercie - Konkurs "Drzewica jaką pamiętam z dawnych lat".

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2022 roku. Prace oceni 3-osobowa komisja konkursowa powołana przez organizatora. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a laureaci w dwóch kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe w formie kart podarunkowych:

* I nagroda o wartości 300 zł,

* II nagroda o wartości 200 zł,

* III nagroda – o wartości 110 zł,

* cztery wyróżnienia o wartości po 70 zł (po 2 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej).

Uroczyste rozdanie nagród i ogłoszenie wyników odbędzie się 2 lipca 2022 r. podczas imprezy lokalnej "Drzewica jaką pamiętam z dawnych lat" w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy.  Najciekawsze prace lub ich fragmenty zostaną opublikowane w kwartalniku "Wieści znad Drzewiczki".

Wspólnie z organizatorami serdecznie zapraszamy do udziału w tej cennej inicjatywie. Pełny tekst regulaminu znajdą Państwo w załączniku.

Projekt "Drzewica jaką pamiętam z dawnych lat" został dofinansowany ze środków "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Wsparcie w wysokości 5.000 zł pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

 

Załącznik: