Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 16 maja 2021
Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja i Małgorzaty
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Komisja Budżetu ze Starostą Opoczyńskim

26.08.2020
Perspektywy realizacji kolejnych inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez teren Gminy Drzewica były głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Drzewicy. Z tej okazji w obradach uczestniczyli Starosta Opoczyński Marcin Baranowski oraz radna Rady Powiatu w Opocznie Maria Witkowska.
 
Posiedzenie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Opoczyńskiego odbyło się 25 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drzewicy. Jak zaznaczył Burmistrz Janusz Reszelewski, miało na celu wymianę informacji w sprawie możliwości realizowania kolejnych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Drzewica.
 
Burmistrz poinformował, że kilka lat temu opracowano dokumentacje techniczne czterech inwestycji: przebudowy odcinka Radzice Małe – Brzuza, przebudowy ulicy Żeromskiego w Drzewicy, budowy chodnika na ulicy Kilińskiego w Drzewicy w kierunku Zakościela oraz budowy chodnika w Żdżarach, a prace dokumentacyjne zostały sfinansowane z budżetów Gminy Drzewica i Powiatu Opoczyńskiego. Z kolei członkowie Komisji zgłaszali, iż potrzeb remontowych jest jeszcze więcej.
 
Gmina Drzewica wyraża gotowość – o ile zajdzie taka potrzeba – współfinansowania ww. inwestycji, by w perspektywie najbliższych lat zostały wykonane najbardziej celowe zadania z punktu widzenia mieszkańców i użytkowników dróg. Już w bieżącym roku wesprze finansowo budowę chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Zdrojowej w Drzewicy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 728 do ulicy Fabrycznej), na co w gminnym budżecie zabezpieczy 25.000 zł.
 
Starosta Marcin Baranowski zadeklarował, że Powiat Opoczyński jest otwarty na realizację kolejnych inwestycji drogowych we współpracy z Gminą Drzewica, przede wszystkim z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Zaproponował, by w imieniu Powiatu Opoczyńskiego wnioski o pozyskanie wsparcia finansowego składała Gmina Drzewica. Jednocześnie poprosił o zorganizowanie roboczego spotkania w terenie, po którym zostaną wybrane kluczowe zadania do realizacji na następne lata.
 
Posiedzenie stanowiło również okazję do przedstawienia informacji na temat powiatowej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy”. Jak przyznał Starosta, pensjonariusze mieszkają już w nowym budynku, obecnie trwa porządkowanie placu i zagospodarowywanie terenu, a oficjalnie otwarcie przebudowanej siedziby DPS odbędzie się jesienią bieżącego roku.
 
Z kolei radna Maria Witkowska, nawiązując do sytuacji epidemicznej, z jaką borykał się drzewicki DPS, podziękowała Burmistrzowi Januszowi Reszelewskiemu za pomoc okazaną przez Gminę Drzewica w tym trudnym dla pensjonariuszy i pracowników placówki czasie. Uczestnicy posiedzenia wyrazili nadzieję, że epidemia w podobnej skali już do Drzewicy nie wróci.