Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Kolejne decyzje Rady Miejskiej w Drzewicy

30.10.2023

W poniedziałek, 30 października 2023 roku odbyła się sześćdziesiąta piąta sesja Rady Miejskiej w Drzewicy. Efektem posiedzenia jest dziesięć uchwał. Radni zgodzili się m.in. na udzielenie dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą na zakup videokolonoskopu oraz Powiatowi Opoczyńskiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3110 E w Drzewicy (ul. Kilińskiego - Zakościele). Ponadto dokonali zmian w budżecie, wybrali ławnika do Sądu Rejonowego w Opocznie i dali zielone światło na przystąpienie Gminy Drzewica do projektu partnerskiego "Centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”.

Pierwsza część obrad przebiegała pod znakiem sprawozdania z działalności międzysesyjnej, które przedstawił Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski. Obszerna informacja obejmowała okres od 29 września do 30 października 2023 roku. Jej integralnym elementem był raport inwestycyjny:

Przeprowadzono przetarg

13 października przeprowadzono przetarg na ”Dostawę oleju opałowego lekkiego do wskazanych obiektów gminy Drzewica”. W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Wskaźnik cenowy: 0,9531. Wykonawca: MKAJ Skorupa z Łodzi.  

Cena dostawy 1 l oleju = średnia arytmetyczna cena netto (1 l oleju opałowego lekkiego z PKN ORLEN i GRUPY LOTOS z dnia poprzedzającego dostawę x stały wskaźnik cenowy podany w ofercie) + podatek VAT.

Przeprowadzono zapytania ofertowe

* 11 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Budowę altany ogrodowej wraz z elementami małej architektury w miejscowości Trzebina”. Jest to drugie podejście do zadania. Wykonawca wyłoniony poprzednio odmówił zawarcia umowy. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Cena oferty najtańszej: 94.000,00 zł (poprzednio 100.000,00 zł). Cena oferty najdroższej: 250.000,00 zł. Wykonawca: STOL-GARDEN z Żarnowa.

* 13 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na budowę ogrodzenia boiska sportowego na osiedlu Bolesława Chrobrego w ramach zadania

„Rozbudowa oświetlenia oraz modernizacja obiektów małej architektury w parkach na osiedlach Mieszka I i Bolesława Chrobrego”. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: 33.825,00 zł. Cena oferty najdroższej: 58.166,70 zł. Wykonawca: Z.P.H.U. TAR-BET Jan Bartyzel, Modrzew.

* 20 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/24 na terenie gminy Drzewica”.

Zadanie 1 - Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Idzikowice, Brzuza, Giełzów, Radzice Małe, Trzebina, Radzice Duże, Werówka i Świerczyna.

W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 145,80 zł/h, praca koparko-ładowarki – 145,80 zł/h. Cena oferty najdroższej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 257,04 zł/h, praca koparko-ładowarki – 257,04 zł/h. Wykonawca: Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka.

Zadanie 2 - Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Brzustowiec, Krzczonów, Jelnia i Strzyżów.

W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 210,60 zł/h, praca koparko-ładowarki – 210,60 zł/h. Cena oferty najdroższej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 257,04 zł/h, praca koparko-ładowarki – 257,04 zł/h. Wykonawca: Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka.

Zadanie 3 - Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Domaszno, Żardki i Zakościele.

W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena oferty najtańszej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 210,60 zł/h, praca koparko-ładowarki – 210,60 zł/h. Cena oferty najdroższej: odśnieżanie przy użyciu pługa – 257,04 zł/h, praca koparko-ładowarki – 257,04 zł/h. Wykonawca: Usługi Rolnicze Michał Karkowski, Werówka.

Zadanie 4 - Odśnieżanie ulic w mieście Drzewica oraz dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka i posypywanie dróg i ulic mieszanką piaskowo-solną na terenie całej gminy.

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę. Cena: odśnieżanie przy użyciu pługa – 170,10 zł/h, posypywanie mieszanka piaskowo-solną – 326,16 zł/h, dostawa mieszanki piaskowo-solnej – 455,10 zł/tonę. Wykonawca: PPHU Bogdan Kaśkiewicz z Mroczkowa Gościnnego

* 24 października przeprowadzono zapytanie ofertowe na „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drzewica w roku 2023”. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty. Cena oferty najtańszej: 464,40 zł/Mg. Cena oferty najdroższej: 504,36 zł/Mg. Wykonawca: ŁGW Rembud z Łodzi.

Ogłoszono zapytanie ofertowe

26 października ogłoszono zapytanie ofertowe na remont 
i rozbudowę oświetlenia w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia oraz modernizacja obiektów małej architektury w parkach na osiedlach Mieszka I i Bolesława Chrobrego”. Termin składania ofert: 2 listopada br.

Odbiór zadania

27 października dokonano odbioru zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzicach Małych”.

Zadania w realizacji

* Trwają roboty budowlane związane z rozbudową budynku szkoły w Idzikowicach, a także budynku świetlicy w Świerczynie. Dokonano rozbiórki budynku klubu sportowego w Radzicach. Zadanie realizowane w ramach  „Budowy budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica. (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)” - Polski Ład.

* Realizowana jest budowa dróg: ul. Błonie w Drzewicy, Żardki, Zakościele i Brzustowiec w ramach Polskiego Ładu.

* Prowadzone są roboty związane z remontem drogi gminnej na Placu Wolności, Placu Kościuszki i Braci Kobylańskich w Drzewicy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

* Prowadzone są prace związane z wymianą kotłów na  gazowe. Dokonano wymiany wszystkich  kotłów na pelletowe (32 szt.) i zgazowujących drewno (2 szt.) oraz zamontowano 14 zbiorników na gaz i 3 piece - w ramach zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica.”

* Trwa  montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (237) w ramach zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Drzewica”. Zamontowano 150 instalacji fotowoltaicznych, ponadto opracowano dokumentację dla potrzeb montażu instalacji solarnych (58 szt.) i kotłów na pellet (z wnioskowanych 15 zrobimy 11, 4 rezygnacje).

* Trwa realizacja zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. W ubiegłym tygodniu zalano drugi strop. Zadanie realizowane ze wsparciem Funduszu Dopłat.

* Trwa remont pomnika w parku – wykonano fundament.

Pozyskane wsparcie 

* 11 października gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład promesy wstępne na:

-  „Budowę bulwaru nad rzeką Drzewiczką w Drzewicy” – wniosek 6.000.000,00 zł, dofinansowanie 5.850.000,00 zł;

- „Modernizację przepompowni obsługujących sieć kanalizacyjną w Gminie Drzewica” – wniosek 1.500.000,00 zł, dofinansowanie 1.425.000,00 zł.

* 26 września gmina otrzymała promesy wstępne na realizację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadań inwestycyjnych:

- „Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w Drzewicy” –  wniosek 500.000,00  dofinansowanie 490.000,00 zł;

- „Zabezpieczenie, utrwalenie substancji i stabilizacja budynku służebnego zamku w Drzewicy” –  wniosek 494.065,60 zł, dofinansowanie 481.665,60 zł.

Dodajmy, że 25 lipca otrzymaliśmy wstępne promesy inwestycyjne z Polskiego Ładu na:

- „Naprawę pokrycia dachowego nad częścią kościoła w Drzewicy” – dofinansowanie 294.000,00 zł;

- „Renowację drzwi wejściowych do kościoła w Drzewicy” – dofinansowanie 98.000,00 zł.

 

Uchwały i wybór ławnika ławnicy

Po sprawozdaniu międzysesyjnym radni przystąpili do bloku głosowań. Jednogłośnymi decyzjami przyjęli dziesięć chwał w sprawach:

* udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą;.

* uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023-2027;

* zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2023;

* udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu;

* wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 3141E na terenie Gminy Drzewica;

* upoważnienia Burmistrza Drzewicy do reprezentowania Gminy Drzewica w Klastrze Energii Powiatu Opoczyńskiego

* ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

* wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Opocznie na kadencję od 2024 do 2027 r. (uchwała poprzedzona wyborem komisji skrutacyjnej i przeprowadzeniem głosowania tajnego ws. wyborów ławników);

* przystąpienia do projektu partnerskiego „Centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”;

* zmiany uchwałę Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu, opłat korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Drzewica.

 

Oświata i sprawy różne

W końcowej części posiedzenia zebrani zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. Sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej złożyła Dyrektor ZEAS w Drzewicy Agnieszka Kopytowska. Z kolei Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Wiktorowicz   przedstawiła sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

Sesję zakończyły dyskusje w wolnych wnioskach i sprawach różnych.

Obszerne informacje na temat uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz inwestycji Gminy Drzewica dostępne są na stronach: http://www.bip.drzewica.pl/ i http://drzewica.esesja.pl/

Zapraszamy także do obejrzenia sesji on-line na kanale Gminy Drzewica na YouTube.