Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

środa, 21 lutego 2024
Imieniny: Eleonory, Lenki i Kiejstuta
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Końcowy etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzewicy

18.04.2023
Kończy się realizacja największej w ostatnich latach inwestycji Gminy Drzewica - „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzewicy”. Wartość zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład to 12.882.648,87 zł.

Inwestycja przy ulicy Słowackiego w Drzewicy obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym. W zakresie procesu oczyszczania mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej jej celem jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni, co zapewni wysokie standardy jakości oczyszczonych ścieków.

Rozpoczęte na przełomie maja i czerwca 2022 roku prace idą zgodnie z harmonogramem. Wykonująca zadanie firma Miko-Tech Sp. z o.o. z Łazisk Górnych (Województwo Śląskie) zrealizowała już większość robót – zarówno w zakresie budowy nowych, jak i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni.

W ciągu dziesięciu miesięcy wybudowano: biologiczny reaktor wielofunkcyjny, zbiornik retencyjno-uśredniający, komora rozdzielcza, budynek stacji dmuchaw, zbiornik osadu nadmiernego, budynek skratek i piasku, elektrownię fotowoltaiczną, dwie komory pomiarowe, filtry powietrza i pompownię wody technicznej.

Z kolei przebudową i remontami objęto: biologiczny reaktor wielofunkcyjny, stację dmuchaw, zbiornik retencyjny ścieków własnych, budynek wielofunkcyjny (część obsługową, agregatornię i stację odwadniania osadu), magazyn osadu pod wiatą oraz komorę pomiarową ścieków oczyszczonych.

Jednocześnie prowadzono budowę uzupełniającej sieci międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatycznej oraz rozbudowę wewnętrznych dróg i chodników.

Co potwierdza wykonawca inwestycji, roboty we wszystkich branżach znajdują się obecnie w końcowej fazie realizacji. Prowadzone są także prace formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków. Niebawem będzie więc można przeprowadzić rozruch technologiczny.

Dodajmy, że „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy” jest objęta dofinansowaniem w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Gminny samorząd otrzymał z budżetu państwa 12.350.000 zł. To największa jednostkowa kwota wsparcia w historii Gminy Drzewica pozyskana na realizację inwestycji infrastrukturalnej.