Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 4 marca 2021
Imieniny: Adrianny, Kazimierza i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

IX Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

04.09.2015

W dniu 03 września odbyła się IX sesja Rady Gminy i Miasta Drzewica. Sesję rozpoczęto od informacji Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Następnie Burmistrz Janusz Reszelewski wręczył Pani Agacie Klimek Akt Powierzenia na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy na okres: od dnia 1 września 2015  do dnia 31 sierpnia 2020.

Jednym z punktów obrad była informacja Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie Pana Marka Grzegorego Roróga dotycząca zmian struktury organizacyjnej Komisariatu Policji w Drzewicy. W związku z reorganizacją Pan Wojciech Dworak nie będzie pełnił funkcji Komendanta Komisariatu Policji. Burmistrz podziękował Komendantowi Dworakowi za dobrą wieloletnią współpracę wręczając list gratulacyjny i bukiet kwiatów.

Ponadto podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego.( dotyczy budowy chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 o długości 600 mb.)
 • w sprawie udzielenia Pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego (z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania „zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz awarii”)
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu (pomoc finansowa dotyczy zadania pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Radzicach Dużych- dokumentacja”)
 • w sprawie zmian w budżecie.
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2015-2020.
 • w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Drzewica dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 października 2015 roku.
 • w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019.
 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego.
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/184/2009 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych.