Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Piątek, 23 października 2020
Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

IV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy

26.02.2019

                26 lutego 2019 r. odbyła się IV Sesja Rady Gminy i Miasta w Drzewicy. Na dzisiejszym posiedzeniu rady obecni byli Pan Zbigniew Ciemny i Jarosław Wolski, odpowiednio  Prezes Zarządu oraz Dyrektor Zakładu Usług Taborowych „Remtrak”. Zakład Usług Taborowych "REMTRAK" sp. z o.o. istnieje od 2000 roku. Dzięki wizji oraz determinacji, ewoluując od lokalnego, małego zaplecza remontowego, poprzez zakład specjalizujący się w naprawach elektrycznych zespołów trakcyjnych, zakład zmienił się w kierunku liczącej się firmy naprawczej taboru sektora przewozów pasażerskich. Aktualnie funkcjonuje on w strukturze regionalnych Oddziałów Produkcyjnych, zlokalizowanych w Idzikowicach k. Opoczna, Warszawie i Piotrkowie Trybunalskim, wspieranych przez centrum administracyjno-finansowe w Toruniu. Dzięki dynamicznemu rozwojowi na przestrzeni kilku ostatnich lat firma zatrudnia kilkuset pracowników, co czyni Zakład Usług Taborowych „Remtrak” jednym z największych pracodawców w Powiecie Opoczyńskim. Co równie bardzo istotne, prawie połowa zatrudnionych pracowników to mieszkańcy Gminy Drzewica. Dzisiejsza sesja była zatem okazją, by Prezesowi Zbigniewowi Ciemnemu podziękować. Przede wszystkim za aktywne realizowanie idei przedsiębiorczości, które przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Drzewica, ale także za zaangażowanie w rozwój sportu poprzez wspieranie finansowe wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Do podziękowań Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski dołączył pamiątkową statuetkę oraz życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w dalszym rozwoju firmy. Firma „Remtrak” w najbliższych latach planuje kontynuację rozbudowy zaplecza technicznego w oddziale spółki w Idzikowicach. Duże inwestycje będą skutkować pojawianiem się kolejnych miejsc pracy w przyszłości.  

                Na dzisiejszym posiedzeniu, jeszcze przed przejściem do zwyczajowego porządku obrad, Burmistrz Janusz Reszelewski podziękował sołtysom, którzy w styczniowych wyborach na sołtysów i do rad sołeckich zakończyli swoje kadencje na stanowisku sołtysa. Wręczając listy gratulacyjne i upominki  Burmistrz przekazał byłym już sołtysom wyrazy szacunku za godne reprezentowanie lokalnej społeczności i troskę o podnoszenie poziomu jakości życia mieszkańców z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań oraz motywacji do kolejnych wyzwań. Sołtysi, którzy zostali wybrani na kolejne kadencje lub Ci, którzy będą sprawować funkcję sołtysa pierwszy raz, otrzymali z rąk Burmistrza oraz Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Doroty Wiktorowicz przyborniki niezbędne do realizacji zadań sołtysa. 

            Następnie, zgodnie z programem, Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy przedstawił zwyczajowe sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Do najważniejszych informacji inwestycyjnych działalności Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy należą:

1.      Ogłoszono zapytania ofertowe:

W dniu 14 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przebudowy drogi gminnej  w Idzikowicach i budowy parkingów (UGiM i OSiR).” Termin składania ofert : 28.02.2019r.

W dniu 15 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb wymiany dachu na budynku komunalnym przy Placu Narutowicza w Drzewicy”.

Termin składania ofert : 28.02.2019r.

W dniu 15 lutego ogłoszono zapytanie ofertowe na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Drzewica”. Termin składania ofert : 28.02.2019r.

 

2.      Ogłoszono przetarg

W dniu 18 lutego ogłoszono przetarg na „Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Werówka”. Termin składania ofert : 05.03.2019r. do godz. 9.30.

 

3.      Przetargi w przygotowaniu

Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinie – dokumentacja w starostwie.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Hubala w Drzewicy – dokumentacja  w starostwie.

Budowa dróg dojazdowych i parkingów przy dworcu autobusowym w Drzewicy.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Domaszno III etap.

Ponadto podjęto niżej wymienione uchwały w sprawie:

- zmian w budżecie Gminy i Miasta w Drzewicy na rok 2019,

- zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2019,

- odwołania Skarbnika Gminy i Miasta w Drzewicy,

- uchylenia uchwały nr II/12/2018 Rady Gminy i miasta w Drzewicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy,

- uchwalenia Statutu Gminy Drzewica,

- wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie negatywnych opinii w zakresie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Brzustowcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jelni oraz Szkoły Filialnej w Krzczonowie.

W celu uzyskania obszernych informacji na temat inwestycji oraz uchwał Rady Gminy i Miasta Drzewica zapraszamy na http://www.bip.drzewica.pl/ oraz http://drzewica.esesja.pl/.  

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video z sesji pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=_FRhsVtnvlI