Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 1 grudnia 2020
Imieniny: Blanki, Edmunda i Eligiusza
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Informacja - zwrot podatku akcyzowego.

16.07.2019

   INFORMACJA

Dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla  producentów rolnych w 2019 roku

        Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producent rolny :

2.  W drugim  terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek  do Burmistrza Gminy Drzewica wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  od 1 lutego 2019 r. - 31 lipca 2019 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot w odniesieniu do bydła we wniosku należy podać informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła posiadanego przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok , w którym został złożony wniosku o zwrot podatku. Producent rolny powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok poprzedzający rok, w którym składa wniosek o zwrot.

        W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00  zł na 1 litr oleju napędowego.

         Zgodnie z  ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247 z 2019 r. poz. 428) kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa  niż limit.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę:

1,00 zł x  100,00 l/1ha  x ilość ha użytków rolnych

oraz

1,00 zł x 30,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Drzewicy, albo przelewem na rachunek bankowy podany
 we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny pod poniższym linkiem:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Dz.U. z 2018 r. poz. 2466.

https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Rozporz%C4%85dzenie_w_sprawie_wzoru_wniosku.pdf/41670992-e099-6d8b-1d1e-6c8cb556d7c3