Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 30 maja 2023
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy i Zyndrama
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

INFORMACJA dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w 2020 roku

14.01.2020
Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producent rolny :

1.  W terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. powinien złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

2.  W terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku  od 1 lutego 2020 r. 31 lipca 2020 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot w odniesieniu do bydła we wniosku należy podać informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła posiadanego przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok , w którym został złożony wniosku o zwrot podatku. Producent rolny powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok poprzedzający rok, w którym składa wniosek o zwrot.

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00  zł na 1 litr oleju napędowego.

Zgodnie z  ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2188), kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa  niż limit.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. ustala się jako sumę:

1,00 zł x  100,00 l/1ha  x ilość ha użytków rolnych

oraz

1,00 zł x 30,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu miejskiego, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny w załączniku poniżej