Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki i Katarzyny
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Informacja dla interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy

25.05.2018


Informacja

o celu zbierania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta  w Drzewicy.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Waldemar Karkowski;  tel. 48 375 79 18, adres e-mail; waldemar.karkowski@drzewica.pl
  3. Państwa dane osobowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usług publicznych realizowanych w oparciu o przepisy prawa, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1 pkt. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Na podstawie art.6 ust.1 pkt. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  5. Dane mogą być udostępniane przez Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy podmiotom publicznym z państw UE oraz państw trzecich do realizacji celów wynikających z przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie przez okres wymagany przepisami prawa.
  7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia danych osobowych.