Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 26 maja 2024
Imieniny: Eweliny, Jana i Pawła
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy III kadencji

22.03.2024
W czwartek, 21 marca 2024 roku odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy III kadencji. Młodzieżowi radni złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali zaświadczenia o wyborze do MRM oraz dokonali wyboru Prezydium oraz składów komisji stałych Rady.

W posiedzeniu wzięło udział 14 z 15 radnych wybranych podczas styczniowych wyborów przeprowadzonych we wszystkich szkołach działających na terenie Gminy Drzewica: Krzysztof Barski, Wiktoria Goworek, Natalia Grzegorczyk, Flip Białek, Filip Wędzichowski, Lena Zwolska (wszyscy Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy), Aleksandra Rogulska i Nikola Wawrzyńczak (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych), Magdalena Domańska (Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie), Lena Gumul (Szkoła Podstawowa w Brzustowcu), Natalia Badura (Szkoła Podstawowa w Idzikowicach) oraz Karolina Białek, Nikola Najman i Marcelina Janecka (Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy). Młodzieży towarzyszyli przedstawiciele gminnych władz samorządowych, urzędnicy, opiekunowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele.

Po otwarciu spotkania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Drzewicy Dorotę Wiktorowicz głos zabrał Zastępca Burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski, informując o przebiegu i wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Za stołem prezydialnym zasiadła także Nikola Najman, która jako najstarsza nowo wybrana radna poprowadziła sesję. Funkcję sekretarza obrad pełniła Aleksandra Rogulska.

Ślubowanie i gratulacje

Pierwsza część posiedzenia miała charakter uroczysty. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na radnego oraz odebrali zaświadczenia o wyborze do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Rotę ślubowania: „Ślubuję uroczyście jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy pracować dla dobra i pomyślności młodzieży zamieszkałej na terenie gminy i miasta Drzewica, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił do wykonywania zadań Młodzieżowej Rady” odczytała najmłodsza wiekiem radna Wiktoria Goworek.

Z gratulacjami dla radnych oraz życzeniami owocnej pracy na rzecz młodego pokolenia mieszkańców pospieszył Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, który wręczył uczniom zaświadczenia o wyborze do Rady. W swoim wystąpieniu podkreślił, że działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej to znakomita lekcja demokracji i samorządności, propagująca postawy obywatelskie i aktywność społeczną wśród młodzieży. Pozwala na dialog między młodymi ludźmi a przedstawicielami „dorosłego” samorządu, co prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb młodzieży przez lokalne władze.

Burmistrz uhonorował także nauczycieli, którzy zaangażowali się w organizację wyborów oraz przygotowanie uczniów. Dyplomy z podziękowaniami otrzymali: Bożena Fiderek, Monika Mastalska, Agnieszka Składowska i Agnieszka Winecka (SP w Idzikowicach), Anna Świderska i Alicja Pecyna (SP w Brzustowcu), Renata Smolarek (SP w Drzewicy), Zuzanna Sikora,  Małgorzata Komar i Barbara Kaszuba (SP w Radzicach Dużych), Agnieszka Składowska i Marta Kaniewska (SP w Domasznie) oraz Andrzej Kwiecień, Anna Pietrasik i Beata Pancer (ZSP w Drzewicy).

Tę część posiedzenia zakończyły gratulacje dla młodzieżowych radnych, złożone przez radnego Rady Miejskiej w Drzewicy Włodzimierza Pomykałę, który wyraził przekonanie, że niejeden z członków MRM dostanie się w przyszłości do „dorosłej” Rady.

Prezydium i komisje Rady

Kolejne punkty posiedzenia miały charakter wyborczy. Radni dokonali wyboru Prezydium Młodzieżowej RM, głosując w sposób tajny za pomocą elektronicznej karty do głosowania.

Całe Prezydium zostało obsadzone przez uczennice Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy. Przewodniczącą Rady została Nikola Najman. Na Wiceprzewodniczące wybrano Marcelinę Janecką i Karolinę Białek. Funkcję Sekretarza Rady pełnić będzie Aleksandra Rogulska (SP w Radzicach Dużych).

Po zatwierdzeniu wyników głosowań Wiceprzewodniczące zasiadły przy stole prezydialnym, dołączając do Przewodniczącej Rady. Tym samym Prezydium Młodzieżowej RM rozpoczęło prace w pełnym składzie.

Dalszy porządek obrad zakładał podjęcie trzech uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady.

Do Komisji budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego weszli: Natalia Grzegorczyk, Nikola Wawrzyńczak, Lena Gumul, Nikola Najman, Aleksandra Rogulska, Natalia Badura, Karolina Białek,   Marcelina Janecka, Magdalena Domańska, Lena Zwolska, Wiktoria Goworek.

Komisja oświaty, kultury, sportu, turystyki, bezpieczeństwa i spraw społecznych działać będzie w składzie: Nikola Wawrzyńczak, Lena Gumul, Aleksandra Rogulska, Natalia Grzegorczyk, Filip Białek, Krzysztof Barski, Filip Wędzichowski, Natalia Badura, Karolina Białek, Marcelina Janecka, Lena Zwolska, Wiktoria Goworek, Magdalena Domańska.

W Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej pracować będą: Nikola Najman, Filip Białek, Filip Wędzichowski, Lena Zwolska, Wiktoria Goworek i Natalia Grzegorczyk.

Wyborcze prezentacje

W ostatniej części sesji zebrani zapoznali się z przebiegiem szkolnych kampanii wyborczych i działań projektowych. Informacje w formie prezentacji multimedialnych, opatrzone komentarzem młodzieżowych radnych, zakończyły inauguracyjne posiedzenie.

***

Dodajmy, że przed sesją młodzież wraz z nauczycielami wzięła udział w warsztatach dotyczących zasad funkcjonowania gminnego samorządu oraz pracy w Radzie. Zajęcia łączące teorię z praktyką poprowadził Zastępca Burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski.