Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 7 czerwca 2020
Imieniny: Ariadny, Jarosława i Roberta
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Inauguracyjna konferencja seniorów w Drzewicy

06.11.2019
We wtorek, 5 listopada w Urzędzie Miejskim w Drzewicy odbyła się  wojewódzka konferencja promująca ideę powoływania Gminnych Rad Seniorów. Posiedzenie zainaugurowało cykl spotkań organizowanych na terenie całego Województwa Łódzkiego.  Pokłosiem narady są plany utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Drzewicy.

Gminne Rady Seniorów to ciała o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, których celem jest jak najwszechstronniejsze reprezentowanie interesów osób starszych. Do ich zadań należy m.in.: * inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych * identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją seniorów * udział w zespołach eksperckich i innych gremiach przygotowujących projekty gminnych dokumentów strategicznych * włączanie się w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych.

Drzewicka konferencja została zorganizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Społeczną Radę Seniorów Województwa Łódzkiego oraz Gminę Drzewica. Zgromadziła kilkadziesiąt osób z całego województwa łódzkiego.

Wśród gości mieliśmy m.in.: Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Annę Mroczek wraz pracownikami oraz członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego na czele z Przewodniczącą Janiną Tropisz. Władze Gminy Drzewica reprezentowali Burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski, Zastępca Burmistrza Dominik Niemirski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drzewicy Dorota Wiktorowicz wraz z radnymi oraz Sekretarz Miasta Andrzej Krzyżanowski. Nie zabrakło szefów lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, a także licznej grupy seniorów.

Podczas oficjalnego powitania Burmistrz Janusz Reszelewski omówił lokalną politykę senioralną oraz bogatą ofertę, jaką Gmina Drzewica kieruje do osób starszych. Zebrani mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną „Polityka społeczna Samorządu Województwa Łódzkiego wobec osób starszych”, którą komentarzem opatrzyła  Dyrektor RCPS Anna Mroczek, a także wysłuchać prelekcji pn. „Powołujemy Gminną Radę Seniorów”, wygłoszonej przez Przewodniczącą SRSWŁ Janinę Tropisz. Podczas dyskusji poznali dobre praktyki w działalności Gminnych Rad Seniorów na terenie województwa i w samej Łodzi. Porozmawiali ponadto o wyjątkowej aktywności drzewickich seniorów.

Spotkanie zakończyło się konkluzją, iż powołanie Gminnej Rady Seniorów, dbającej o kompleksowe wsparcie osób starszych, jest w Drzewicy potrzebne. Szczegóły powinniśmy poznać w przyszłym roku.