Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Czwartek, 4 marca 2021
Imieniny: Adrianny, Kazimierza i Wacława
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

Inauguracja roku szkolnego

04.09.2015

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej do szkół powrócili uczniowie drzewickich placówek oświatowych.

1 września zainaugurowano Rok Szkolny 2015/2016. Do każdej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica udali się przedstawiciele drzewickiej JST.

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewica – pan Janusz Reszelewski  witał uczniów i przedszkolaków w placówkach oświatowych Idzikowicach i w Domasznie. Spotkania te były okazją do zapoznania uczniów, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej z sytuacją drzewickiej oświaty. Burmistrz podkreślił również rolę jako pełni szkoła, zarówno tę dydaktyczną, wychowawczą, jak i opiekuńczą. Życzył wszystkim, aby do był dobry rok obfitujący w wiele sukcesów.

Przypomnijmy, iż szkoły podstawowe w Idzikowicach, Domasznie, Radzicach Dużych oraz w Brzustowcu (w tym filie w Jelni i Krzczonowie) biorą udział w projekcie unijnym w ramach PO Kapitał Ludzki pn. „Nowoczesne oddziały przedszkolne w Gminie i Mieście Drzewica” (budżet projektu – 360 tys. zł). Placówki te wzbogacą się m.in. o nowe pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, meble i sprzęt kuchenny. Modernizacji poddane zostaną toalety dla dzieci i personelu, uzupełniona zostanie baza placów zabaw przy szkolnych obiektach. Realizacja projektu przewidziana jest do końca października 2015 roku, ale 4 z 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostało już rozstrzygniętych i do szkół codziennie docierają zamówione towary, dlatego przewiduje się, że na początku października projekt powinien być zamknięty w kwestii dostaw.

W czasie wakacji trwały remonty we wszystkich drzewickich placówkach,  a największe prace wykonano w Przedszkolu Samorządowym w Drzewicy modernizując cały pion kuchenny. Szkoły zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina zamierza kontynuować udział w programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas III wszystkich szkół podstawowych (wstępnie marzec – czerwiec 2015) oraz w programie „Multi-sport” skierowanego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w Drzewicy i w Radzicach Dużych (wrzesień – grudzień 2015 oraz marzec – czerwiec 2016).

Jeśli rodzice uczennic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy wyrażą zgodę na udział ich dzieci w programie zdrowotnym z zakresu wirusa HPV (dotychczas odbyły się 2 jego edycje), Gmina zapewni w budżecie środki na ten cel.

Gmina pozyskała również środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na edukację włączającą, które po wrześniowej sesji trafią do szkół, w których tego typu edukacja jest prowadzona.

Tradycyjnie na koniec roku szkolnego ufundowane zostaną nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów ze wszystkich szkół, a uczeń, który otrzyma najwyższą średnią ocen biorąc pod uwagę wszystkie drzewickie placówki, może liczyć na nagrodę specjalną. Gimnazjaliści, którzy spełnią kryteria przyznawania stypendiów, mogą liczyć na stypendia sportowe oraz naukowe.

Uczniowie o niższym statusie materialnym mogą liczyć na stypendia i zasiłki szkolne oraz na inną pomoc z zakresu  opieki socjalnej.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy dobrego i owocnego roku szkolnego!