Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zmiana ustawień

Niedziela, 3 marca 2024
Imieniny: Kingi, Maryna i Tycjana
Text Version
High contrast
A- A+

GTranslate

Wybierz język
Polish
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish

Urząd

II tura dystrybucji węgla

30.12.2022
Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2022 roku Burmistrz Drzewicy podpisał aneks do umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. dotyczącej zakupu węgla w preferencyjnych cenach, przedłużający ją do końca kwietnia 2023 roku.

Dystrybucją węgla do mieszkańców zajmą się te same przedsiębiorstwa, które świadczyły tę usługę w 2022 roku.

Wcześniej, bo już 20 grudnia 2022 roku, Gmina Drzewica wysłała do PGG S.A. zapotrzebowanie na węgiel na rok 2023 na następujący sortyment:

-        sortymenty grube (kostka, orzech):               1.500 ton

-        sortymenty średnie (groszki, ekogroszki):        450 ton

Aktualnie oczekujemy na ofertę z PGG SA, następnie ustalone zostaną terminy odbioru węgla z kopalni.

Przypominamy, że w bieżącym roku zapotrzebowanie zgłoszone przez Gminę Drzewica do PGG było wyższe niż otrzymana oferta i dlatego węgiel nie dotarł do wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wnioski. W związku z powyższym węgiel w roku 2023 w pierwszej kolejności trafi do osób, które nie otrzymały węgla w 2022 roku.

Uwaga! Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Aktywów Państwowych konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o zakup węgla.

Wzór wniosku dostępny jest pod materiałem oraz można go otrzymać bezpośrednio w MGOPS w Drzewicy.

Wniosek o zakup węgla należy złożyć pisemnie do Urzędu Miejskiego w Drzewicy (sala ślubów lub sekretariat) albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup zaopatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /l0k027kmx4/skrytka).

E-mail: ugm@drzewica.pl

Koszt 1 tony węgla wynosić będzie 2.000,- zł brutto. Cena zawiera również transport węgla pod wskazany adres w Gminie Drzewica.

Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 kg łącznie w 2022 i 2023 r.

O terminie rozpoczęcia dystrybucji węgla poinformujemy Państwa niezwłocznie po ustaleniu terminów odbioru węgla z poszczególnych kopalń.